Cầu Nguyện Không Ngừng

Thứ Sáu Tuần XXV TN – 24/9/2021 – Lc 9:18-22

Một trong những chủ đề của Tin mừng Luca là cầu nguyện. Trong khung cảnh thinh lặng của cầu nguyện và có các môn đệ đang ở với Đức Giêsu, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ “Người là ai.” Ông Phêrô đại diện cho anh em đưa ra câu trả lời thật chính xác, “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Rồi Chúa mặc khải cho các ông rằng Người sẽ phải lên Giêrusalem, chịu đau khổ và bị giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại.

Việc cầu nguyện thật cần thiết cho đời sống tâm linh của ta. Chúa Giêsu đã cầu nguyện liên lỉ và kết hợp với Chúa Cha không ngừng để có thể hoàn tất công trình cứu độ Cha giao phó. Ngay từ nhỏ, Ngài đã ý thức rất rõ sứ mạng cứu độ trần gian khi trả lời với Đức Mẹ và thánh Giuse “cha mẹ không biết con phải lo việc Cha con sao?” Rồi Ngài dành những giờ phút rất linh thiêng của ngày mới, đi ra một nơi thanh vắng để cầu nguyện. Chúa Giêsu ngước mắt lên trời dâng lời bẻ bánh để nuôi đám đông. Ngài cầu xin Cha cho Lazaro được sống lại, và còn rất nhiều lúc khác Chúa đã cầu nguyện với Cha. Cũng trong bối cảnh cầu nguyện, Phêrô có thể xác tín cách mạnh mẽ và cương quyết rằng “Đức Giêsu là Con Thiên Chúa.” Hành động đầy xác tín của Phêrô mời gọi ta nhìn lại chính mình. Việc cầu nguyện đóng vai trò gì và có vị trí trong đời sống ta? Ta đã lan tỏa tinh thần cầu nguyện trong gia đình và cộng đoàn như thế nào? Ta có dám đổi mới sau mỗi lần cầu nguyện hay không?

Lạy Chúa, xin giúp con trung thành trong mọi quyết định nên trọn lành, đặc biệt việc cầu nguyện vì cầu nguyện cần thiết như không khí. Chỉ khi cầu nguyện, con mới có thể biết Chúa và biết con, đồng thời biết những gì phải là để cho vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Lời cầu nguyện của chúng con hôm nay là xin cho chúng con được đẹp lòng Chúa trong mọi nghịch cảnh và xin cho quyền năng Chúa được thể hiện trong đại dịch đang lan tràn.

Mai Thanh, MTGGV