Coi Chừng Tính Hay Phê Phán!

Lễ Thánh Mat-thêu – Mt 9: 9-13

Thánh Matthew là một người thu thuế được tuyển chọn làm môn đệ Chúa. Đối với người Do Thái, những người thu thuế được coi là phường tội lỗi vì họ làm việc cho đế quốc Rôma và thường bỏ vào túi riêng những khoản tiền hối lộ. Thế nhưng, Chúa Giêsu đến không để kêu gọi những người công chính nhưng kêu gọi người tội lỗi (9:13b). Ơn cứu độ không chỉ cho riêng ai nhưng đó là ơn cứu độ phổ quát dành cho mọi người.

Là con người, ta thường có xu hướng lên án và phê phán người khác hơn thái độ tích cực như khích lệ và động viên. Ta cũng dễ dàng đưa ra những kết luận trước khi tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần hy lễ” (9:13a). Thật vậy, tất cả chúng ta cùng được chia sẻ chức vị làm con với Đức Giêsu qua cái chết mang ơn cứu độ của Người. Ta được liên kết trong tình liên đới với nhau trong một Chúa. Chính Người đã gánh lấy và chết thay cho ta, đến lượt chúng ta cũng mang lấy tâm tình yêu thương, liên đới và đồng trách nhiệm với anh chị em. Hãy đối thoại để hiểu nhau hơn và loại trừ những hành vi nói xấu. Hãy buông những lời tích cực, động viên và tẩy trừ mọi hành vi phê phán tiêu cực, như thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu Cô-lô-sê rằng, “Trên hết, anh em hãy có đức yêu thương vì đó là dây ràng buộc mọi điều hoàn thiện.

Lạy Chúa, xin thanh tẩy miệng lưỡi khỏi những lời nói tiêu cực và loại khỏi tâm can chúng con những ‎định kiến không tốt về người khác. Xin giúp chúng con biết hàn gắn và xây dựng mối tương quan tốt đẹp với anh chị em với tình yêu, lòng kính trọng và biết ơn. 

Mai Thanh, MTGGV