Tiếng Gọi Lên Đường

22/9/2021 – Thứ Tư Tuần 25 TN – Lc 9:1-9

Khi tuyển chọn và sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, hành trang mang Chúa căn dặn các môn đệ mang theo thật đơn giản: không gậy, không bao bị, không thức ăn, không tiền, chỉ mang một áo, và trên hết đó là tinh thần hăng say loan báo Tin Mừng.

Sứ mạng loan báo tin mừng gắn liền với ơn gọi Kitô hữu, nhưng đó lại là công việc của Chúa và chúng ta là những người thợ làm công việc của chủ. Cây gậy tượng trưng cho sự bảo vệ mà người môn đệ dùng để tự vệ khỏi nguy hiểm dọc đường. Bao bị tượng trưng cho sự an toàn. Thức ăn và tiền là những phương tiện cần thiết cho đời sống người môn đệ. Tất cả những thứ được xem như cần thiết thì đối với người môn đệ lại là không cần thiết. Chúa chính là sự bảo vệ, là sự an toàn, là của ăn và là mọi sự cho ta. Một đời sống không dính bén với của cải, danh dự, địa vị, tự do với những khen chê của trần gian đã là một lời loan báo Tin Mừng có sức truyền tải mạnh mẽ rồi. Ơn gọi là Kitô hữu tháp nhập ta vào Đức Kitô để họa lại đời mình theo mẫu gương của Đức Kitô, Đấng đã chết cho tội lỗi của cả nhân loại và cho ta được giao hòa cùng Thiên Chúa. Ước gì chúng ta luôn ý thức về ơn gọi loan báo Tin Mừng, nhận ra tiếng Chúa mời gọi và làm cho Chúa được lớn lên trong cuộc đời ta.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết từ bỏ mỗi ngày, bỏ đi sự háo thắng, nóng nảy, sự cứng cỏi và những lý lẽ tầm thường, nhưng biết bao dung, tha thứ, khiêm tốn phục vụ với một tình yêu chân thành cởi mở với mọi người. Đó là cách chúng con loạn báo triều đại Thiên Chúa đang ở giữa thế gian này.

Mai Thanh, MTGGV