Mong Chờ Chúa

Lc 3:1-6

Vào thời thượng tế Anna và Caiaphas, Gioan đi khắp vùng Galilee loan báo sự xuất hiện của Đấng Messiah và làm phép rửa của sự sám hối. Luca trích lại lời tiên tri Isaia  loan báo cùng một nội dung, khác bối cảnh, nhưng dân chúng mong đợi một vị cứu tinh  sẽ giải thoát dân khỏi ách thống trị của ngoại bang. 

Phép rửa của Gioan không phải là phép rửa tha tội, nhưng là phép sám hối chuẩn bị lòng dân  đón chờ Chúa đến. Cả Gioan và dân chúng đều không biết Đấng Messiah sẽ đến trong thể thức nào, nhưng họ mong đợi rằng Đấng Messiah sẽ đem lại hòa bình thịnh vượng, lãnh đạo dân trở thành một vương quốc vĩ đại.  Thánh Phaolô cũng kêu gọi dân Philipphe trong một bối cảnh của một cộng đoàn có những chia rẽ và xung đột nội bộ. Thánh nhân kêu gọi họ chuẩn bị đón Chúa bằng việc cầu nguyện và làm việc lành. Lời cầu nguyện của ngài cho dân Philipphe là họ được lớn lên về mọi phương diện  trong ân sủng và tình yêu để xứng đáng trong ngày Chúa quang lâm (Phil 1:4-6). Ta đón Chúa thế nào trong thời đại hôm nay? Ta chuẩn bị gì trong mùa Vọng này không?  Ta mong đợi Chúa với thái độ nào?

Lạy Chúa, Chúa là niềm mong đợi và hy vọng của chúng con, là niềm vui ơn cứu độ của chúng con. Xin cho chúng con biết quy hướng mọi sự về Chúa, và mỗi ngày triển nở hơn trong cầu nguyện, và mọi việc lành như thánh Phaolô đã khuyên nhủ các tín hữu Philipphê.

Mai Thanh, MTGGV