Thứ Ba Tuần I – Mùa Chay – 8/3/2022

Bài đọc 1 Is 55,10-11

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

10 Đức Chúa phán thế này :

“Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời

không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất,

chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc,

cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn,

11thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta,

sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả,

chưa thực hiện ý muốn của Ta,

chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.”

Đáp ca Tv 33,4-5.6-7.17-16.18-19 (Đ. x. c.18b)

Đ.Người công chính được Thiên Chúa giữ gìn,

giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn.

4Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa,

ta đồng thanh tán tụng danh Người.5Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại,

giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

Đ.Người công chính được Thiên Chúa giữ gìn,

giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn.

6Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,

không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.7Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời,

cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.

Đ.Người công chính được Thiên Chúa giữ gìn,

giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn.

17Chúa đối đầu với quân gian ác,

xoá nhoà tên tuổi chúng trên đời,16nhưng để mắt nhìn người chính trực

và lắng tai nghe tiếng họ kêu.

Đ.Người công chính được Thiên Chúa giữ gìn,

giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn.

18Họ kêu xin, và Chúa đã nhận lời,

giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn.19Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ,

cứu những tâm thần thất vọng ê chề.

Đ.Người công chính được Thiên Chúa giữ gìn,

giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn.

Tung hô Tin Mừng Mt 4,4b

Người ta sống, không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.

Tin Mừng Mt 6,7-15

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.

9 “Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này :

‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,

xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,

10triều đại Cha mau đến,

ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

11Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày ;

12xin tha tội cho chúng con

như chúng con cũng tha

cho những người có lỗi với chúng con ;

13xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,

nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.’

14 “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. 15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”