Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên (Năm Chẵn)- 16/7/2022- Đức Mẹ núi Cát Minh.

Bài Ðọc:   Mk 2, 1-5

Lời Chúa trong sách tiên tri Mi-kha

1Khốn thay những kẻ nằm trên giường

toan tính chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác !

Vừa tảng sáng đã đem ra thực hiện

vì nắm sẵn quyền bính trong tay.

2Muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy,

muốn ngôi nhà nào là chúng chiếm đoạt.

Chúng bắt giữ cả chủ lẫn nhà, cả người lẫn gia nghiệp.

3Vì vậy, Đức Chúa phán như sau :

Ta toan tính giáng hoạ xuống gia tộc này

khiến các ngươi không rút cổ ra được,

cũng không thể ngẩng đầu bước đi, vì thời đó sẽ là thời tai hoạ.

4Ngày ấy, người ta sẽ ngâm thơ chế giễu các ngươi,

sẽ cất lên bài ca than vãn :

“Chúng tôi đã bị huỷ diệt hoàn toàn,

phần đất của dân tôi đã vào tay kẻ khác.

Than ôi, người ta lại tước đoạt của tôi,

và chia đồng ruộng của chúng tôi cho quân phản nghịch !”

5Vì vậy, trong đại hội của Đức Chúa

sẽ chẳng ai chăng dây chia phần cho ngươi.

Đáp ca Tv 9,22-23.24-25.28-29.35 (Đ. c.33b)

 Đáp.  Lạy Chúa, xin đừng quên những người nghèo khổ.

Xướng 1: Lạy Chúa, sao Chúa nỡ đứng xa,

ngày khốn quẫn, sao Ngài đành ẩn mặt ?23Kẻ ác kiêu căng đuổi bắt người nghèo khổ :

họ mắc phải mưu nó đã bày ra.

Đáp. Lạy Chúa, xin đừng quên những người nghèo khổ.

Kẻ ác khoe khoang tham vọng của mình,

bóc lột người ta, xúc phạm khinh thường Chúa.25Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng :

“Chúa chẳng phạt, vì có Chúa đâu !”

Tư tưởng nó chung quy là vậy.

Đáp. Lạy Chúa, xin đừng quên những người nghèo khổ.

Miệng độc dữ điêu ngoa, những buông lời nguyền rủa,

lưỡi nói toàn chuyện gian ác bất công.29Nó phục cạnh xóm làng

giết trộm người vô tội.

Đáp. Lạy Chúa, xin đừng quên những người nghèo khổ.

 Nhưng Chúa nhìn nỗi khổ cực đau thương,

Chúa để ý, tự tay lo liệu.

Người yếu thế giao phó đời mình cho Chúa,

kẻ mồ côi được chính Chúa phù trì.

Đáp. Lạy Chúa, xin đừng quên những người nghèo khổ.

Tung hô Tin Mừng 2 Cr 5,19

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải. Al-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 12, 14-21

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

14 Khi ấy, nhóm Pha-ri-sêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su.

15 Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. 16 Người cấm họ không được tiết lộ Người là ai. 17 Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói : 18 Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu : Ta hài lòng về Người. Ta sẽ cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. 19 Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. 20 Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, 21 và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.