Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên – 23/7/2022

Bài đọc: Gr 7, 1-11

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

1 Đây là lời Đức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a:2 Ngươi hãy đứng ở cửa Đền Thờ Đức Chúa và tuyên bố những lời sau đây: Tất cả những người Giu-đa qua cửa này vào thờ phượng Đức Chúa, hãy nghe lời Đức Chúa. 3 Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa của Ít-ra-en phán: Hãy cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, Ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này. 4 Đừng ỷ vào lời giả dối sau đây: “Đền Thờ của Đức Chúa! Đền Thờ của Đức Chúa! Đã có Đền Thờ của Đức Chúa!”5 Nếu các ngươi thật sự cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, nếu các ngươi thật sự đối xử công bình với nhau, 6 không ức hiếp ngoại kiều hay cô nhi quả phụ, nếu các ngươi không đổ máu người vô tội nơi đây, không đi theo các thần ngoại mà chuốc hoạ vào thân, 7 thì Ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này, trong phần đất Ta đã ban cho cha ông các ngươi đến muôn đời. 8 Nhưng các ngươi lại ỷ vào những lời dối trá vô giá trị. 9 Trộm cắp, giết người, ngoại tình, thề gian, đốt hương tế thần Ba-an và đi theo các thần lạ các ngươi không biết, 10 rồi lại vào nhà này, nơi danh Ta được kêu khấn, đến trước mặt Ta mà nói: “Chúng ta được an toàn!”, sau đó cứ tiếp tục làm những điều ghê tởm ấy. Thế nghĩa là gì?11 Phải chăng các ngươi coi nhà này, coi nơi danh Ta được kêu khấn là hang trộm cướp sao? Ta, Ta thấy rõ hết – sấm ngôn của Đức Chúa.

Đáp ca: Tv 83

Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. (c 2)

3 Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi mong tới được khuôn viên đền vàng. Cả tấm thân con cùng là tấc dạ những hướng lên Chúa Trời hằng sống mà hớn hở reo mừng.

 Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. (c 2)

4 Lạy Chúa Tể càn khôn là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con bên bàn thờ của Chúa!

 Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. (c 2)

5 Phúc thay người ở trong thánh điện họ luôn luôn được hát mừng Ngài. 6a Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh, 8a Càng tiến lên, họ càng mạnh bước.

 Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. (c 2)

11 Một ngày tại khuôn viên thánh điện quý hơn cả ngàn ngày. Thà con ở cổng đền Thiên Chúa

vẫn còn hơn sống trong trại ác nhân!

Đ. Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. (c 2)

Tung Hô Tin Mừng: Gc 1, 21bc

Allêluia. Allêluia: Hãy khiêm tốn đón nhận Lời đã được gieo vào lòng anh em; Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Allêluia.

Tin Mừng: Mt 13, 24-30

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mat-thêu

24 Hôm ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. 26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? ” Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó!” Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? ” 29 Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”