Thứ Năm Tuần XV Thường Niên (năm chẵn) – 14/7/2022

Bài đọc:  Is 26,7-9.12.16-19

7 Đường kẻ lành đi là đường ngay thẳng,

lối kẻ hiền theo là lối Chúa san bằng.

8 Vâng, lạy Đức Chúa, trên con đường thánh ý vạch ra,

chúng con chờ đợi Chúa.

Hồn chúng con khát vọng Thánh Danh

và ước mong tưởng nhớ đến Ngài.

9 Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa,

trong thâm tâm, những kiếm tìm khắc khoải.

Khi Chúa thực thi quyết định của mình khắp năm châu,

người bốn bể học biết đường công chính.

12 Lạy Đức Chúa, Ngài cho chúng con được an cư lạc nghiệp,

vì hết mọi việc chúng con làm

đều do Ngài thực hiện cho chúng con.

16 Lạy Đức Chúa, gặp cảnh gian truân, thiên hạ đã kiếm tìm Ngài.

Họ thầm thĩ với Ngài khi Ngài sửa trị họ.

17 Như người đàn bà mang thai, lúc gần sinh nở,

phải quằn quại, kêu la vì đau đớn, thì lạy Đức Chúa,

chúng con cũng như vậy trước nhan Ngài.

18 Chúng con đã mang thai, đã quằn quại, nhưng chỉ sinh ra gió :

chúng con chẳng giải thoát được thế gian,

cũng chẳng sinh sản thêm dân cư cho mặt đất.

19 Các vong nhân của Ngài sẽ sống lại, xác họ sẽ đứng lên.

Này những kẻ nằm trong bụi đất,

hãy trỗi dậy, hãy reo mừng !

Vì lạy Chúa, sương Ngài ban là sương ánh sáng,

và đất sẽ cho các âm hồn được hồi sinh.

Đáp ca:  Tv 101,13-14ab và 15.16-18.19-21 (Đ. c. 20b)

Đáp :  Từ trời xanh Chúa đã nhìn xuống cõi trần.

13 Nhưng lạy Chúa, muôn đời Ngài ngự trị,

trải bao thế hệ, thiên hạ nhắc đến Ngài.

14ab    Chính Ngài sẽ đứng dậy và thương xót Xi-on,

15 Bề tôi Ngài lưu luyến đá tường thành sụp đổ,

lòng những xót xa nhìn đống tro tàn.                                          

Đáp :  Từ trời xanh Chúa đã nhìn xuống cõi trần.

16 Bấy giờ chư dân sẽ sợ uy danh Chúa,

mọi đế vương hoàn cầu uý kính Ngài vinh hiển.

17 Vì Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on,

sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ.

18 Người đoái nghe dân bị bóc lột kêu cầu,

chẳng khinh thường lời họ nguyện xin.                                       

Đáp :  Từ trời xanh Chúa đã nhìn xuống cõi trần.

19 Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết,

dân hậu sinh phải ca tụng Chúa Trời

20 Vì Chúa đưa mắt từ toà cao thánh điện,

từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần,

21 để nghe kẻ tù đày rên siết thở than

và phóng thích những người mang án tử.                                   

Đáp :  Từ trời xanh Chúa đã nhìn xuống cõi trần.

Tung hô Tin Mừng:   Mt 11,28

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng:  Mt 11,28-30

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mattheu:

28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”