Thứ Tư Tuần XV Thường Niên (năm chẵn) – 13/7/2022

Bài đọc:  Is 10,5-7.13-16

 Đức Chúa phán thế này:

5 Khốn thay Át-sua, ngọn roi Ta dùng trong cơn thịnh nộ,

trận lôi đình của Ta là cây gậy trong tay nó.

6 Ta sai nó đến với một dân tộc vô luân,

Ta truyền cho nó đến với một dân chọc giận Ta,

để tha hồ cướp bóc, tha hồ tước đoạt,

để giày đạp dân ấy như bùn đất ngoài đường.

7 Nhưng nó lại chẳng hiểu như thế, và lòng chẳng nghĩ như vậy.

Vì nó chỉ để tâm diệt trừ và loại bỏ thật nhiều dân tộc.

13 Vì nó đã nói : “Nhờ sức mạnh tay ta, ta đã hành động,

và nhờ sự khôn ngoan của ta nữa, vì ta thông minh.

Ta đã xoá bỏ ranh giới các dân tộc

và chiếm đoạt những kho tàng của chúng.

Như một đấng anh hùng, ta đã khuất phục dân cư.

14 Tay ta đã chộp lấy của cải chư dân như chộp một tổ chim ;

như người ta lượm trứng rơi, ta đây đã lượm cả mặt đất

mà chẳng ai vẫy cánh, há mỏ, kêu chim chíp.”

15 Cái rìu lại lên mặt với kẻ cầm rìu mà chặt

hay cái cưa tự đại với người kéo cưa sao ?

Như thể ngọn roi kéo được kẻ giơ nó lên,

cây gậy nhấc được kẻ không phải là gỗ vậy !

16 Bởi thế, Đức Chúa các đạo binh là Chúa Thượng

sẽ làm cho những kẻ lực lưỡng của nó gầy đi ;

từ dưới cảnh vinh hoa phú quý của nó,

một ngọn lửa sẽ bốc lên như ngọn lửa một đám cháy.

Đáp ca:  Tv 93,5-6.7-8.9-10.14-15 (Đ. c. 14a)

Đáp :  Chúa không ruồng rẫy dân Người.

5 Chúng chà đạp dân riêng Ngài, lạy Chúa,

hà hiếp dân Ngài chọn làm gia sản.

6 Chúng giết người quả phụ, giết khách ngoại kiều,

tàn sát cả cô nhi !                                                                      

Đáp :  Chúa không ruồng rẫy dân Người.

7 Chúng bảo rằng : “Chúa đâu có thấy,

Thiên Chúa nhà Gia-cóp chẳng lưu tâm !”

8 Hãy lưu tâm, này quân đần độn nhất trên đời !

Bao giờ mới nên khôn, hỡi đồ ngu xuẩn ?                                  

Đáp :  Chúa không ruồng rẫy dân Người.

9 Đấng từng gắn đôi tai há lại không nghe được ?

Đấng nặn thành cặp mắt chẳng lẽ không thấy gì ?

10 Đấng sửa trị muôn dân lẽ nào không trừng phạt ?

Đấng dạy dỗ con người mà chẳng biết gì sao ?                         

Đáp :  Chúa không ruồng rẫy dân Người.

14 Vì Chúa không ruồng rẫy dân Người,

chẳng bỏ rơi dân Người chọn làm gia sản ;

15 công lý rồi ra sẽ trở lại pháp đình,

mọi tâm hồn chính trực sẽ tuân theo.  

Đáp :  Chúa không ruồng rẫy dân Người.

Tung hô Tin Mừng:  x. Mt 11,25

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng:  Mt 11,25-27

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mattheu:

25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”