Thứ Tư, Tuần XVII Thường Niên, 27/7/2022

Bài đọc:   Gr 15, 10.16-21

 10 Con vô phúc quá, mẹ ơi, mẹ sinh con ra làm gì,để cho người ta chống đối, cho cả nước gây gổ với con?Con chẳng cho ai vay, cũng không mượn của người, thế mà vẫn cứ bị nguyền rủa. 16 Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào,lời Ngài làm cho con hoan hỷ, làm vui thoả lòng con, vì con được mang danh Ngài, lạy Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh. 17 Con không ngồi chung vui với phường giễu cợt, tay Ngài đè nặng khiến con phải ngồi riêng một mình.

Quả thật, Ngài đã làm cho con đầy bực tức. 18 Tại sao con cứ phải đau khổ hoài, mang vết trọng thương hết đường cứu chữa?Phải chăng đối với con, Ngài chỉ là ngọn suối trong ảo mộng, là dòng nước mơ hồ? 19 Vì thế, Đức Chúa phán như sau: “Nếu Ta đưa ngươi về mà ngươi chịu trở về, thì ngươi sẽ được đứng trước nhan Ta.Nếu ngươi nói điều cao quý thay vì điều hèn hạ, thì ngươi sẽ nên như miệng Ta.Chúng sẽ trở lại với ngươi,chứ không phải ngươi trở lại với chúng. 20 Ta sẽ làm cho ngươi nên thành đồng kiên cố đối với dân này.Chúng có chống lại ngươi cũng chẳng làm chi được, vì Ta ở với ngươi để cứu sống và giải thoát ngươi,- sấm ngôn của Đức Chúa. 21 Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi tay kẻ dữ, sẽ cứu chuộc ngươi khỏi bàn tay hung tàn.

Đáp ca: Tv58,2-3.4-5ab.10-11.17.18

Đ.        Chúa là chốn con nương mình trong buổi gian truân(c 17d)

2 Lạy Thiên Chúa của con,xin cứu con khỏi lũ địch thù, bênh đỡ con chống lại kẻ tấn công, 3 cứu vớt con khỏi phường gian ác,giải thoát con khỏi bọn giết người.

Đ.        Chúa là chốn con nương mình trong buổi gian truân(c 17d)

4 Kìa mạng con, chúng rình hãm hại, lũ cường quyền xúm lại chống con. 5ab Lạy Chúa, con đâu có tội có lỗi gì, có làm chi lầm lỡ,mà chúng cũng xông vào dàn trận.

Đ.        Chúa là chốn con nương mình trong buổi gian truân(c 17d)

10 Lạy Thiên Chúa là sức mạnh của con,con ngước mắt nhìn Ngài, bởi Ngài là thành luỹ bảo vệ con.11 Thiên Chúa, Đấng đầy lòng yêu mến, sẽ đến phù hộ tôi;Thiên Chúa sẽ cho tôi nghênh bọn địch thù.

Đ.        Chúa là chốn con nương mình trong buổi gian truân(c 17d)

17 Lạy Chúa, sức mạnh Ngài, con xin mừng hát,tình thương Ngài, sớm sớm nguyện tung hô,bởi con được Chúa nên đồn nên luỹ, chốn con nương mình trong buổi gian truân.

Đ.        Chúa là chốn con nương mình trong buổi gian truân(c 17d)

18 Lạy Chúa là sức mạnh của con, xin đàn hát mừng Ngài, bởi Ngài là thành luỹ bảo vệ con, lạy Thiên Chúa, Đấng đầy lòng yêu mến.

Đ.        Chúa là chốn con nương mình trong buổi gian truân(c 17d)

Tung hô Tin Mừng: Ga 15,15b

Hall-Hall :  Chúa nói : Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Hall.

Tin Mừng : Mt 13, 44-46

44 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

            45 “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.