Ngày 22 tháng 7 – THÁNH NỮ MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA – lễ kính

Bài đc 1    Dc 3,1-4a 

Bài trích sách Dim ca.

1Suốt đêm, trên giường ngủ, tôi tìm người lòng tôi yêu dấu.

Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp !

2Vậy tôi sẽ đứng lên, đi rảo quanh khắp thành,

nơi đầu đường cuối phố, để tìm người yêu dấu của lòng tôi.

Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp !

3Đang tuần tiễu trong thành, bọn lính gác gặp tôi.

Tôi hỏi họ : “Các anh có thấy chăng

người lòng tôi yêu dấu ?”

4aVừa rời họ mà đi, tôi đã gặp người lòng tôi yêu dấu.

Đáp ca  Tv 62,2.3-4.5-6.8-9 (Đ. x. c.2)

Đ.Ly Thiên Chúa, Ngài là Chúa con th,

linh hn con đã khao khát Chúa.

2Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,

ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.

Linh hồn con đã khát khao Ngài,

tấm thân này mòn mỏi đợi trông,

như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

Đ.Ly Thiên Chúa, Ngài là Chúa con th,

linh hn con đã khao khát Chúa.

3Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,

để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.4Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,

miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

Đ.Ly Thiên Chúa, Ngài là Chúa con th,

linh hn con đã khao khát Chúa.

5Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,

và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.6Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,

môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

Đ.Ly Thiên Chúa, Ngài là Chúa con th,

linh hn con đã khao khát Chúa.

8Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,

nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.9Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,

giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

Đ.Ly Thiên Chúa, Ngài là Chúa con th,

linh hn con đã khao khát Chúa.

Tung hô Tin Mng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Ma-ri-a hỡi, xin kể lại,

trên đường đi đã thấy gì cô ?

– Thấy mồ trống Đức Ki-tô

phục sinh vinh hiển thiên thu khải hoàn. Ha-lê-lui-a.

Tin Mng    Ga 20,1-2.11-18

Tin Mng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13 Thiên thần hỏi bà : “Này bà, sao bà khóc ?” Bà thưa : “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !” 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15 Đức Giê-su nói với bà : “Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói : “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” 16 Đức Giê-su gọi bà : “Ma-ri-a !” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri : “Ráp-bu-ni !” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). 17 Đức Giê-su bảo : “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.” 18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.