Hình Ảnh Sinh Hoạt

Pictures

 

Ngày Họp Mặt Mến Thánh Giá Tại Thế - 01.06.2019

 

Click here


 

Ngày Ơn Gọi - Come and See 2019

 

Click hereHiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế mừng lễ tước hiệu "Suy Tôn Thánh Giá" - 14.09.2019


Click here
More Photos