Đời Sống Cầu Nguyện


THẬP GIÁ VÀ LỜI KINH CỨU ĐỘ

Thập giá phủ bóng trên cuộc đời Đức Kitô và gia tăng giá trị cứu rỗi cho kinh nguyện của Người. Dưới tác động của Chúa Thánh Linh, Người tôn vinh Thiên Chúa bằng:

  • lời kinh hiến dâng và vâng phục
  • lời kinh chúc tụng và tạ ơn
  • lời kinh van xin và chuyển cầu

Kinh nguyện của Giáo Hội là âm vang trung thực của lời kinh Đức Kito
Trong lòng Giáo Hội, Đức Cha Lambert là tấm gương và thầy dạy cầu nguyện gần nhất của người nữ tu Mến Thánh Giá. Theo Ngài:

  • để gia tăng đời sống thiêng liêng, không có phương thế nào hữu hiệu bằng sự đối thoại thường xuyên với Thiên Chúa và lòng trung thành với tác động của ân sủng Người
  • đời sống thiêng liêng được cụ thể hóa bằng việc:

        - tập trung cái nhìn và trái tim vào Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh với một tình yêu phi thường mang đặc tính tri thức, cảm ái và thực tiễn
       - vun trồng đời sống kinh nguyện nội tâm phong phú: suy niệm, nguyện ngắm cảm ái và chiêm ngưỡng bằng cái nhìn đơn sơ thuần khiết
       - cử hành Phụng Vụ và cung chiêm Thánh Thể với thái độ tôn thờ sâu thẳm, trang nghiêm, xứng với sự cao cả của Thiên Chúa
       - đặt mình thường xuyên dưới tác độn của Chúa Thánh Thần, để trở nên con thảo của Chúa Cha và được ơn soi sáng cho từng sinh hoạt tông đồ

Trong mọi hình thức kinh nguyện, điểm đặc sắc nhất là thái độ nài xin trước mặt Thiên Chúa để chuyển cầu cho lương dân được ơn cứu độ
(HC, Đ 54)

VỊ TRÍ ƯU VIỆT CỦA ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN

Đời sống cầu nguyện giữ vị trí cao nhất trong Hiến Chương cũng như trong đời sống mỗi chị em Mến Thánh Giá, vì nhiệm vụ đầu tiên và chính yếu của tu sĩ là chiêm niệm các mầu nhiệm của Thiên Chúa và kết hiệp liên lỉ với Người bằng kinh nguyện
(HC, Đ.55)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Trước khi gieo vãi hạt giống Phúc Âm, hãy dùng lời cầu nguyện làm cho mưa móc sa xuống trên cánh đồng"
(ĐC. Lambert, Ts.31)

 

Một Phút Suy Tư

 Phút Cầu Nguyện