Đời Sống Thiêng Liêng


 

GIAO ƯỚC TÌNH YÊU THÁNH HIẾN

Đời sống thánh hiến là mầu nhiệm của giao ước giữa Thiên Chúa với người tu sĩ trong sự trao hiến tình yêu và lời cam kết trung thành, xây trên nền tảng bí tích Thánh Tẩy và biểu lộ cách trọn vẹn hơn ý nghĩa của Bí Tích này

Việc dấn thân bằng lời khấn của người nữ tu Mến Thánh Giá là hành vi đáp trả đầy tình cảm mến đối với lòng nhân hậu của Chúa Cha, ơn tuyển chọn của Đức Kitô và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trên con đường trọn lành của đời sống tu trì.

Sống đời thánh hiến là bước theo Đức Kitô, mẫu mực đức Khiết Tịnh, Nghèo Khó, Vâng Phục; là cam kết dâng mình cho Đức Kitô, để thuộc trọn về Người và chu toàn các nhiệm vụ của Dòng.

Như thế, đời sống thánh hiến trở thành một dấu chỉ:

  • có khả năng thôi thúc mọi thành phần Dân Chúa can đảm chu toàn ơn gọi Kitô hữu
  • mặc khải những khía cạnh phong phú của Mầu Nhiệm Nước Trời và chứng tỏ Thiên Chúa đáng được yêu mến trên hết mọi sự

(HC, Đ.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Các con hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu Kitô, vì đã hiến thân trọn vẹn cho Người"
(ĐC. Lambert - Btt 4)

Tâm Sự Đời Thánh Hiến