Chân Tính Dòng Mến Thánh Giá

NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT DÒNG MTG

Dòng Mến Thánh Giá do Đức Cha Lambert de la Motte  sáng lập tại Đàng Ngoài năm 1670 và Đàng Trong năm 1671. Đây là dòng nữ đầu tiên mang bản sắc Á Đông, vừa chiêm niệm vừa hoạt động, có lời khấn, sống thành cộng đoàn theo một bản luật, trực thuộc Đấng Bản Quyền sở tại và hướng về việc truyền giáo cho lương dân.

(HC, Đ. 1)

ĐẶC SỦNG DÒNG MTG

Ơn gọi sống đời thánh hiến trong Dòng Mến Thánh Giá là quà tặng cao quý của Thiên Chúa, làm cho người nữ tu thông dự vào linh đạo và đặc sủng của Đấng Sáng Lập bằng cách:

  • hướng trọn lòng trí và cuộc sống về “Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất
  • Sống sứ vụ tông đồ thừa sai để loan báo Phúc Âm cho các dân tộc và góp phần xây dựng Giáo Hội địa phương

Đặc sủng của Dòng thể hiện trong mục đích và sứ mạng, được mỗi chị em đón nhận và thi hành, sẽ giúp chị em sống hạnh phúc trong khi dấn thân phục vụ tha nhân để làm vinh danh Thiên Chúa

(HC, Đ.2)

MỤC ĐÍCH DÒNG MẾN THÁNH GIÁ

Mục đích Dòng Mến Thánh Giá là đạt tới sự hiểu biết, yêu mến và hiến thân trọn vẹn cho Đức Giêsu Kitô, bằng việc chuyên chú suy niệm, tưởng nhớ và noi theo cuộc đời lữ thứ hy sinh của Người

(HC, Đ.3)

SỨ MẠNG DÒNG MẾN THÁNH GIÁ

Chị em Mến Thánh Giá được mời gọi thông dự vào tinh thần trung gian của Đức Giêsu Kitô, và tiếp nối sứ mạng cứu độ của Người, bằng việc chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống:

  • Chị em tha thiết cầu xin ơn hoán cải cho lương dân và những tín hữu sống xa lìa Thiên Chúa, cùng xin Người tuôn đổ phúc lành trên xã hội, Giáo Hội địa phương cũng như toàn cầu
  • Chị em dấn thân phục vụ ưu tiên giới nữ, giới trẻ trong lãnh vực văn hóa, xã hội, y tế, luân lý và đức tin

(HC, Đ.4)

TINH THẦN DÒNG MẾN THÁNH GIÁ

Tinh thần Dòng Mến Thánh Giá được hàm chứa trong chính tên gọi do Đấng Sáng Lập chọn. Đó chính là tinh thần khổ chế, hy sinh vì tình yêu:

  • yêu Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh trên Thánh Giá, Đấng đã thí mạng sống vì tình yêu lớn nhất dành cho Chúa Cha và nhân loại
  • yêu Thánh giá của Người và sẵn lòng đón nhận thập giá của bản thân với xác tín: chúng ta hoàn tất nơi thân xác những gì còn thiếu trong các nỗi gian truân Đức Kitô phải chịu cho thân mình Người là Hội Thánh

Lòng yêu mến ấy:

  • liên kết chị em cách đặc biệt với công trình cứu độ của Đức Kitô
  • phát huy tinh thần liên đới với những nỗi khổ đau đồng loại
  • lấp đầy tâm hồn chị em bằng niềm vui và hy vọng, xuất phát từ lòng tin vào mầu nhiệm Phục Sinh

(HC, Đ.5)