Lương Thực Hằng Ngày

August 2021

Aug 3

Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên: Vững Niềm Tin

Có sự đối nghịch giữa niềm tin của Phêrô và đức tin của dân chúng. Phero dường như vững tin, xin Chúa cho ông được đi trên mặt nước mà đến với Chúa. Ông đã bước đi trên mặt nước, thế nhưng khi gió...
Read More

Aug 1

Chúa Nhật XVIII Thường Niên: Bánh Trường Sinh

Chúa Giêsu tỏ mình ra cho dân chúng, rằng chính Ngài là bánh trường sinh, và ai đến với Ngài không hề phải đói, và ai tin vào Ngài thì chẳng khát bao giờ. Một số người nghe chói tai, nhưng...
Read More