Thứ Tư Tuần X Thường Niên: Luật Của Tình Yêu

9/6/2021 - Tin Mừng: Mt 5,17-19

Để giúp mọi tổ chức đứng vững trong cơ cấu tổ chức, quốc gia có lề luật, xã hội có trật tự và gia đình có những nguyên tắc. Dân được Chúa tuyển chọn cũng có luật lệ đó là mười giới luật của Thiên Chúa ban qua Môsê. Tác giả Matthew phác họa bức chân dung của Chúa Giêsu là Môsê mới, Đấng đến không để bãi bỏ nhưng là kiện toàn lề luật. Và Người khẳng định rằng, “ai tuân giữ một lề luật Chúa sẽ là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”. Lề luật của Chúa chính là luật yêu thương và nền tảng của lề luật chính là tình yêu. Tình yêu phải bắt nguồn từ Thiên Chúa, Đấng đến để lập lại trật tự của yêu thương và công bình. Chúng ta được mời gọi sống lề luật yêu thương trong những khám phá của cuộc sống. Tình yêu cho ta sức mạnh, khả năng chịu đựng mọi đau đớn trong thân xác cũng như tinh thần để làm chứng cho một tình yêu vĩnh cửu mà Chúa đã chiến thắng qua thập giá.

Lạy Chúa, xin đoái thương nhìn đến chúng con và giơ tay giáng phúc trên tôi tớ Chúa. Ước gì chúng con được vui thỏa vì có Chúa làm gia nghiệp. Xin giúp chúng con luôn trung thành với ơn gọi Kitô hữu dù trong những thách đố của cuộc sống, nhờ đó chúng con được hưởng niềm vui trở thành những kẻ lớn nhất trong nước Trời. 

Mai Thanh, MTGGV