Một Phút Suy Tư

May 2021

May 8

Ngọt Ngào Tiếng Hát Mẹ Ru

Bài “Ngồi buồn nhớ Mẹ ta xưa…” được nhà thơ Nguyễn Duy sáng tác tại Sài Gòn vào mùa thu 1986. Những vần thơ tha thiết đến chạnh lòng, làm hiện lên bóng dáng của một người mẹ quê đất...
Read More