Tâm Sự Đời Thánh Hiến

October 2020

Oct 8

Tình Mến Thánh Giá nơi khung trời Âu Châu

BA cộng đoàn tiên khởi TRĂM hoa trái đua nở NĂM tháng không ngăn trở MƯƠI NĂM như lời thơ DÒNG ân phúc đợi chờ MẾN say Chúa Ki-tô THÁNH thiện niềm mơ ước GIÁ chuộc dẫn về trời VIỆTNAM chứng tá gọi...
Read More