Đơn Gia Nhập Hiệp Hội Tín Hữu MTG

Sau khi điền đơn, xin quý ông bà anh chị gửi đơn về cho:

Lovers of Holy Cross of Go Vap
20013 120th Ave SE, Kent WA 98031

Nếu cần thêm thông tin, xin vui lòng xin liên lạc:

  • Sr. Thúy Mai: số điện thoại 206-330-5056; email [email protected] hoặc
  • Sr. Lệ Hằng:số điện thoại 253-592-2455; email hangnguyenmtg@kimtran