“Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con”

Bishop Lambert de la Motte

“Jesus Christ Crucified is the only object of our minds and hearts”

Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp là một cộng đoàn các Nữ Tu Công Giáo, cam kết bước theo sát dấu chân Đức Giêsu Kitô bằng đời sống cầu nguyện, khổ chế, và phục vụ Giáo Hội địa phương, đặc biệt quan tâm đến những người nghèo, người già yếu, bệnh tật neo đơn, nữ giới và trẻ em trong các lĩnh vực đức tin, luân lý, giáo dục, y tế, văn hóa và xã hội

The Lovers of Holy Cross of Go Vap is a Catholic Religious Women Institution in which all members vow to follow the footstep of Lord Jesus Christ through a life of praying, sacrificing, and serving local Church, especially the poor, the needy, women, and children in areas of faith, morality, education, medical health, culture and social works


THÔNG TIN & SỰ KIỆN – NEWS & EVENTS

Tâm tình Mùa Vọng và Giáng Sinh
2022-Tam-tinh-Mua-Vong-va-Giang-SinhDownload Tâm tình Mùa Vọng và Giáng Sinh « Sống linh đạo Mến …
TÓM LƯỢC HIỆP HỘI TÍN HỮU MẾN THÁNH GIÁ
HIEP-HOI-TIN-HUU-MEN-THANH-GIADownload

LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

Thứ Năm Tuần IX – Mùa Thường Niên-8/6/2023
Bài đọc 1     Tb 6,10-11 ; 7,1.9-17 ; 8,4-8 Bài trích sách Tô-bi-a. 6 10 Hồi đó, khi đã tới xứ Mê-đi và gần …
Thứ Tư Tuần IX – Mùa Thường Niên-7/6/2023
Bài đọc 1     Tb 3,1-11a.16-17a Bài trích sách Tô-bi-a. 1 Hôm đó, lòng tràn ngập ưu phiền, ông Tô-bít rên la kêu khóc …
Thứ Ba Tuần IX – Mùa Thường Niên-6/6/2023
Bài đọc 1      Tb 2,9-14 Bài trích sách Tô-bi-a. 9 Tôi là Tô-bít, ngay đêm lễ Ngũ Tuần, sau khi chôn cất người …
Thứ Hai Tuần IX – Mùa Thường Niên-Thánh Bô-ni-phát, giám mục, tử đạo,lễ nhớ-5/6/2023
Bài đọc 1     Tb 1,3 ; 2,1a-8 Bài trích sách Tô-bi-a. 1 3 Tôi là Tô-bít, tôi đã từng ăn ở theo sự thật …
LỄ CHÚA BA NGÔI-lễ trọng-4/6/2023
Bài đọc 1       Xh 34,4b-6.8-9 Bài trích sách Xuất hành. 4b Khi ấy, ông Mô-sê thức dậy và lên núi Xi-nai theo lệnh …
Thứ Bảy Tuần VIII – Mùa Thường Niên-Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn, tử đạo,lễ nhớ-3/7/2023
Bài đọc 1       Hc 51,12-20 Bài trích sách Huấn ca. 12Con xin cảm tạ và ca ngợi Đức Chúa, và xin chúc …
Thứ Sáu Tuần VIII – Mùa Thường Niên-2/6/2023
Bài đọc 1    Hc 44,1.9-13 Bài trích sách Huấn ca. 1Chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha …
Thứ Năm Tuần VIII – Mùa Thường Niên- Thánh Giút-ti-nô, tử đạo,lễ nhớ-1/6/2023
Bài đọc 1    Hc 42,15-25 Bài trích sách Huấn ca. 15Tôi sẽ nhắc lại những công trình của Đức Chúa, những điều …

MỘT CHÚT SUY TƯ

HAPPY MOTHER’S DAY
NGẪM Bỗng một hôm con giật mình ngẫm lại Tấm hình này trước lạ giờ thật quen Con trách mình sao vô tình lãng …
19/3_ SỐNG ĐỨC VÂNG PHỤC TỪ TRONG NHỮNG GIẤC MƠ
Trong cuốn album gia đình của Chúa Giêsu, người ta ấn tượng về tầm ảnh hưởng của thánh …
Ngày Thứ VIII: Công bình phục hồi sự hiệp thông
Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Lời Chúa Tv 82, 1-4: Hãy bênh quyền lợi …
Ngày Thứ VII: Những gì của ngày hôm nay không nhất quyết phải giữ nguyên như vậy
Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Lời Chúa G 5, 11-16: Bấy giờ kẻ nghèo …

If you have a sense in your heart, a gentle whisper in your mind,
or a reoccurring thought about religious life,
we invite you to come and see.
We are here to pray for, listen to, and help you to discern your vocation.

Nếu bạn cảm thấy có tiếng nói trong đáy lòng mình muốn sống ơn gọi thánh hiến, hãy đến mà xem
và thực nghiệm đời sống tu sĩ với các nữ tu Hội Dòng MTG Gò Vấp.
Bạn sẽ có cơ hội cùng cầu nguyện, lắng nghe và được giải đáp các thắc mắc về việc phân định ơn gọi,
để giúp bạn nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc sống bạn.

If you are thinking about becoming a nun or discerning any major life decision,
find ways to test it out and don’t be discouraged
if thing are unclear or unsettling for a bit.
Hang in there and know that the Spirit is guiding you

Don’t Hesitate To Contact Us

Dòng MTG Gò Vấp – Miền Hải Ngoại
20013 120th Ave SE, Kent WA 98031 | Tel: 253-592-2541 | Email: [email protected]