“Đức Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con”

Bishop Lambert de la Motte

“Jesus Christ Crucified is the only object of our minds and heart”

Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp là một cộng đoàn các Nữ Tu Công Giáo, cam kết bước theo sát dấu chân Đức Giêsu Kitô bằng đời sống cầu nguyện, khổ chế, và phục vụ Giáo Hội địa phương, đặc biệt quan tâm đến những người nghèo, người già yếu, bệnh tật neo đơn, nữ giới và trẻ em trong các lĩnh vực đức tin, luân lý, giáo dục, y tế, văn hóa và xã hội

The Lovers of Holy Cross of Go Vap is a Catholic Religious Women Institution in which all members vow to follow the footstep of Lord Jesus Christ through a life of praying, sacrificing, and serving local Church, especially the poor, the needy, women, and children in areas of faith, morality, education, medical health, culture and social works


LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên – 30/9/2021
Thánh Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ Audio Lời Chúa Bài đọc 1: Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12 Bài trích …
Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên – 29/9/2021
Các Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-Ca-En, Gáp-Ri-En, Ra-Pha-En – Lễ Kính Audio Lời Chúa Bài đọc 1: Đn 7,9-10.13-14  Bài …
Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên – 28/9/2021
Audio Lời Chúa Bài đọc 1: Dcr 8,20-23 Bài trích sách ngôn sứ Da-ca-ri-a. 20 Đức Chúa các đạo binh phán …
Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên – 27/9/2021
Thánh Vinh-sơn Phao-lô, linh mục, lễ nhớ Audio Lời Chúa T2 – T26 – TN BÀI ĐỌC I: Dcr 8,1-8 …

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Cầu Nguyện Không Ngừng
Thứ Sáu Tuần XXV TN – 24/9/2021 – Lc 9:18-22 Một trong những chủ đề của Tin mừng Luca là …
Hãy Là Chính Mình
Thứ Năm Tuần XXV TN – 23/9/2021 – Lc 9:7-9 Một đứa bé trai đang chơi ở sân chơi công …
Tiếng Gọi Lên Đường
22/9/2021 – Thứ Tư Tuần 25 TN – Lc 9:1-9 Khi tuyển chọn và sai các môn đệ đi rao …
Coi Chừng Tính Hay Phê Phán!
Lễ Thánh Mat-thêu – Mt 9: 9-13 Thánh Matthew là một người thu thuế được tuyển chọn làm môn đệ …

If you have a sense in your heart, a gentle whisper in your mind, or a reoccurring thought about religious life,
we invite you to come and contact us.
We are here to pray for, listen to, and help you to discern your vocation.

Nếu bạn cảm thấy có tiếng nói trong đáy lòng mình muốn sống ơn gọi thánh hiến, hãy đến mà xem
và thực nghiệm đời sống tu sĩ với các nữ tu Hội Dòng MTG Gò Vấp.
Bạn sẽ có cơ hội cùng cầu nguyện, lắng nghe và được giải đáp các thắc mắc về việc phân định ơn gọi,
để giúp bạn nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc sống bạn.

If you are thinking about becoming a nun or discerning any major life decision,
find ways to test it out and don’t be discouraged
if thing are unclear or unsettling for a bit.
Hang in there and know that the Spirit is guiding you

Don’t Hesitate To Contact Us

Dòng MTG Gò Vấp – Miền Hải Ngoại
20013 120th Ave SE, Kent WA 98031 | Tel: 253-592-2541 | Email: lhcgv.formation@gmail.com