“Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con”

Bishop Lambert de la Motte

“Jesus Christ Crucified is the only object of our minds and hearts”

Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp là một cộng đoàn các Nữ Tu Công Giáo, cam kết bước theo sát dấu chân Đức Giêsu Kitô bằng đời sống cầu nguyện, khổ chế, và phục vụ Giáo Hội địa phương, đặc biệt quan tâm đến những người nghèo, người già yếu, bệnh tật neo đơn, nữ giới và trẻ em trong các lĩnh vực đức tin, luân lý, giáo dục, y tế, văn hóa và xã hội

The Lovers of Holy Cross of Go Vap is a Catholic Religious Women Institution in which all members vow to follow the footstep of Lord Jesus Christ through a life of praying, sacrificing, and serving local Church, especially the poor, the needy, women, and children in areas of faith, morality, education, medical health, culture and social works


THÔNG TIN & SỰ KIỆN – NEWS & EVENTS


LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

Ngày 03 tháng 12-THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê, LINH MỤC-lễ kính
Bài đọc 1 1 Cr 9,16-19.22-23 Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. 16 Thưa anh …
Thứ Sáu Tuần I – Mùa Vọng -2/12/2022
Bài đọc 1 Is 29,17-24 Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 17Đức Chúa là Thiên Chúa phán thế này :Chỉ còn chút …
Thứ Năm Tuần I – Mùa Vọng – 1/12/2022
Bài đọc 1 Is 26,1-6 Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 1Ngày ấy, trong xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài ca …
Ngày 30 tháng 11-THÁNH AN-RÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính 
Bài đọc 1 Rm 10,9-18 Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 9 Nếu miệng bạn tuyên xưng …

MỘT CHÚT SUY TƯ

TRÁI TIM BÊN LỀ
Một nhạc phẩm khá nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Khải Tuấn với giọng ca để đời – …
Năm Sắc Hoa Dâng Kính Mẹ
Cứ theo lẽ thường thì đến hẹn lại lên, mỗi độ tháng Năm về, hầu hết các cộng …
Những điều cần thiết để đến gần Chúa hơn
Hãy cầu nguyện khi bạn đi lên đường đi làm, trên đường đi, hay trên bàn giấy… Cầu …
Chọn Đất Tốt
Mc 4:1-20 Trước khi mua nhà hay chọn địa điểm thuận lợi cho việc làm ăn và phát …

If you have a sense in your heart, a gentle whisper in your mind,
or a reoccurring thought about religious life,
we invite you to come and see.
We are here to pray for, listen to, and help you to discern your vocation.

Nếu bạn cảm thấy có tiếng nói trong đáy lòng mình muốn sống ơn gọi thánh hiến, hãy đến mà xem
và thực nghiệm đời sống tu sĩ với các nữ tu Hội Dòng MTG Gò Vấp.
Bạn sẽ có cơ hội cùng cầu nguyện, lắng nghe và được giải đáp các thắc mắc về việc phân định ơn gọi,
để giúp bạn nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc sống bạn.

If you are thinking about becoming a nun or discerning any major life decision,
find ways to test it out and don’t be discouraged
if thing are unclear or unsettling for a bit.
Hang in there and know that the Spirit is guiding you

Don’t Hesitate To Contact Us

Dòng MTG Gò Vấp – Miền Hải Ngoại
20013 120th Ave SE, Kent WA 98031 | Tel: 253-592-2541 | Email: lhcgv.formation@gmail.com