“Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con”

Bishop Lambert de la Motte

“Jesus Christ Crucified is the only object of our minds and hearts”

Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp là một cộng đoàn các Nữ Tu Công Giáo, cam kết bước theo sát dấu chân Đức Giêsu Kitô bằng đời sống cầu nguyện, khổ chế, và phục vụ Giáo Hội địa phương, đặc biệt quan tâm đến những người nghèo, người già yếu, bệnh tật neo đơn, nữ giới và trẻ em trong các lĩnh vực đức tin, luân lý, giáo dục, y tế, văn hóa và xã hội

The Lovers of Holy Cross of Go Vap is a Catholic Religious Women Institution in which all members vow to follow the footstep of Lord Jesus Christ through a life of praying, sacrificing, and serving local Church, especially the poor, the needy, women, and children in areas of faith, morality, education, medical health, culture and social works


THÔNG TIN & SỰ KIỆN – NEWS & EVENTS

Họp Mặt Hằng Năm: HIỆP HỘI TÍN HỮU MẾN THÁNH GIÁ
Kính gửi quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ, …
Picnic Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Gía_Hè 2023
Thu-moi-Picnic-He-2023-signatureDownload
Tâm tình Mùa Vọng và Giáng Sinh
2022-Tam-tinh-Mua-Vong-va-Giang-SinhDownload Tâm tình Mùa Vọng và Giáng Sinh « Sống linh đạo Mến …

LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

Thứ Sáu Tuần II – Mùa Vọng – 15/12/2023
Bài đọc 1 Is 48,17-19 Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 17Đức Chúa, Đấng cứu chuộc ngươi, Đức Thánh của Ít-ra-en, phán …
Thứ Năm Tuần II – Mùa Vọng – 14/12/2023-Thánh Gio-an Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ
Bài đọc 1 Is 41,13-20 Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 13 Đức Chúa phán : Chính Ta, Đức Chúa, là Thiên Chúa …
Thứ Tư Tuần II – Mùa Vọng-13/12/2023-Thánh Lu-xi-a, trinh nữ, tử đạo, lễ nhớ
Bài đọc 1 Is 40,25-31 Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 25 Đức Chúa phán : Các ngươi so sánh Ta với ai, …
Thứ Ba Tuần II – Mùa Vọng – 12/12/2023
Bài đọc 1 Is 40,1-11 Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 1Thiên Chúa phán : “Hãy an ủi, an ủi dân Ta …
Ngày 12 tháng 12 – Đức Mẹ Gu-a-đa-lu-pê, lễ kính
Bài đọc 1 Dcr 2,14-17  Bài trích sách ngôn sứ Da-ca-ri-a. 14Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò,vì này Ta …
Thứ Hai Tuần II – Mùa Vọng – 11/12/2023
Bài đọc 1 Is 35,1-10 Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 1Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, …
Chúa Nhật Tuần II – Mùa Vọng – Năm B-10/12/2023
Bài đọc 1               Is 40,1-5.9-11 Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 1Thiên Chúa phán : “Hãy an ủi, an ủi dân Ta …
Thứ Bảy Tuần I – Mùa Vọng – 9/12/2023
Bài đọc 1 Is 30,19-21.23-26 Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 19 Đức Chúa là Thiên Chúa, Đức Thánh của Ít-ra-en phán thế …

MỘT CHÚT SUY TƯ

Đừng Vội Kết Án
Lk 5:17-26 Khi Chúa đang giảng dạy trong hội đường của người Do Thái, có đủ mọi tầng …
Mong Chờ Chúa
Lc 3:1-6 Vào thời thượng tế Anna và Caiaphas, Gioan đi khắp vùng Galilee loan báo sự xuất …
Một Ngày Của Chúa
Mt 9:5-10 Tin mừng Matthêu thuật lại, Chúa đi khắp các thành và làng xã loan báo triều …
Bước Chân Truyền Giáo
Mt 9:27-31 Trong trang tin mừng hôm nay, hai người mù đến xin Chúa chữa lành. Vì họ …

If you have a sense in your heart, a gentle whisper in your mind,
or a reoccurring thought about religious life,
we invite you to come and see.
We are here to pray for, listen to, and help you to discern your vocation.

Nếu bạn cảm thấy có tiếng nói trong đáy lòng mình muốn sống ơn gọi thánh hiến, hãy đến mà xem
và thực nghiệm đời sống tu sĩ với các nữ tu Hội Dòng MTG Gò Vấp.
Bạn sẽ có cơ hội cùng cầu nguyện, lắng nghe và được giải đáp các thắc mắc về việc phân định ơn gọi,
để giúp bạn nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc sống bạn.

If you are thinking about becoming a nun or discerning any major life decision,
find ways to test it out and don’t be discouraged
if thing are unclear or unsettling for a bit.
Hang in there and know that the Spirit is guiding you

Don’t Hesitate To Contact Us

Dòng MTG Gò Vấp – Miền Hải Ngoại
20013 120th Ave SE, Kent WA 98031 | Tel: 253-592-2541 |Facebook: LHC of Go Vap – Miền Hải Ngoại