“Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con”

Bishop Lambert de la Motte

“Jesus Christ Crucified is the only object of our minds and hearts”

Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp là một cộng đoàn các Nữ Tu Công Giáo, cam kết bước theo sát dấu chân Đức Giêsu Kitô bằng đời sống cầu nguyện, khổ chế, và phục vụ Giáo Hội địa phương, đặc biệt quan tâm đến những người nghèo, người già yếu, bệnh tật neo đơn, nữ giới và trẻ em trong các lĩnh vực đức tin, luân lý, giáo dục, y tế, văn hóa và xã hội

The Lovers of Holy Cross of Go Vap is a Catholic Religious Women Institution in which all members vow to follow the footstep of Lord Jesus Christ through a life of praying, sacrificing, and serving local Church, especially the poor, the needy, women, and children in areas of faith, morality, education, medical health, culture and social works


THÔNG TIN & SỰ KIỆN – NEWS & EVENTS

Tâm tình Mùa Vọng và Giáng Sinh
2022-Tam-tinh-Mua-Vong-va-Giang-SinhDownload Tâm tình Mùa Vọng và Giáng Sinh « Sống linh đạo Mến …
TÓM LƯỢC HIỆP HỘI TÍN HỮU MẾN THÁNH GIÁ
HIEP-HOI-TIN-HUU-MEN-THANH-GIADownload

LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

Thứ Năm – Tuần V – Mùa Thường Niên-9/2/2023
Bài đọc 1 | St 2,18-25 18 Đức Chúa là Thiên Chúa phán : “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ …
Thứ Tư – Tuần V – Mùa Thường Niên-8/2/2023
Bài đọc 1 | St 2,4b-9.15-17 Bài trích sách Sáng thế. 4b Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, 5 chưa có …
Thứ Ba – Tuần V – Mùa Thường Niên-7/2/2023
Bài đọc 1 | St 1,20 – 2,4a Bài trích sách Sáng thế. 1 20 Thiên Chúa phán : “Nước phải sinh ra đầy dẫy …
Thứ Hai – Tuần V – Mùa Thường Niên-6/2/2023-Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, tử đạo, lễ nhớ
Bài đọc 1 | St 1,1-19 Khởi đầu sách Sáng thế. 1 Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. 2 Đất còn trống rỗng, …
Chúa Nhật – Tuần V – Mùa Thường Niên – Năm A-5/2/2023
Bài đọc 1    Is 58,7-10 Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 7 Đây là lời Đức Chúa phán : “Ngươi hãy chia cơm …
Thứ Bảy Tuần IV – Mùa Thường Niên-4/2/2023
Bài đọc 1 | Hr 13,15-17.20-21 Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri. 15 Thưa anh em, nhờ Đức Giê-su, chúng ta hãy luôn …
Thứ Sáu Tuần IV – Mùa Thường Niên-3/2/2023
Bài đọc 1 Hr 13,1-8 Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri. 1 Thưa anh em, anh em hãy giữ mãi tình huynh …
Ngày 2 tháng 2-DÂNG CHÚA GIÊ-SU TRONG ĐỀN THÁNH-lễ kính
Bài đọc 1 | Ml 3,1-4  Bài trích sách ngôn sứ Ma-la-khi. 1 Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này : Này Ta …

MỘT CHÚT SUY TƯ

Ngày Thứ VIII: Công bình phục hồi sự hiệp thông
Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Lời Chúa Tv 82, 1-4: Hãy bênh quyền lợi …
Ngày Thứ VII: Những gì của ngày hôm nay không nhất quyết phải giữ nguyên như vậy
Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Lời Chúa G 5, 11-16: Bấy giờ kẻ nghèo …
Ngày Thứ VI: Mỗi lần các người làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ
Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Lời Chúa Ed 34, 15-20: Con nào bị …
Ngày Thứ V: Bài ca kính Chúa Trời nơi đất khách quê người
Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Lời Chúa Tv 137, 1-4: Bọn lính canh đòi …

If you have a sense in your heart, a gentle whisper in your mind,
or a reoccurring thought about religious life,
we invite you to come and see.
We are here to pray for, listen to, and help you to discern your vocation.

Nếu bạn cảm thấy có tiếng nói trong đáy lòng mình muốn sống ơn gọi thánh hiến, hãy đến mà xem
và thực nghiệm đời sống tu sĩ với các nữ tu Hội Dòng MTG Gò Vấp.
Bạn sẽ có cơ hội cùng cầu nguyện, lắng nghe và được giải đáp các thắc mắc về việc phân định ơn gọi,
để giúp bạn nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc sống bạn.

If you are thinking about becoming a nun or discerning any major life decision,
find ways to test it out and don’t be discouraged
if thing are unclear or unsettling for a bit.
Hang in there and know that the Spirit is guiding you

Don’t Hesitate To Contact Us

Dòng MTG Gò Vấp – Miền Hải Ngoại
20013 120th Ave SE, Kent WA 98031 | Tel: 253-592-2541 | Email: [email protected]