“Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con”

Bishop Lambert de la Motte

“Jesus Christ Crucified is the only object of our minds and hearts”

Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp là một cộng đoàn các Nữ Tu Công Giáo, cam kết bước theo sát dấu chân Đức Giêsu Kitô bằng đời sống cầu nguyện, khổ chế, và phục vụ Giáo Hội địa phương, đặc biệt quan tâm đến những người nghèo, người già yếu, bệnh tật neo đơn, nữ giới và trẻ em trong các lĩnh vực đức tin, luân lý, giáo dục, y tế, văn hóa và xã hội

The Lovers of Holy Cross of Go Vap is a Catholic Religious Women Institution in which all members vow to follow the footstep of Lord Jesus Christ through a life of praying, sacrificing, and serving local Church, especially the poor, the needy, women, and children in areas of faith, morality, education, medical health, culture and social works


THÔNG TIN & SỰ KIỆN – NEWS & EVENTS

Họp Mặt Hằng Năm: HIỆP HỘI TÍN HỮU MẾN THÁNH GIÁ
Kính gửi quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ, …
Picnic Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Gía_Hè 2023
Thu-moi-Picnic-He-2023-signatureDownload
Tâm tình Mùa Vọng và Giáng Sinh
2022-Tam-tinh-Mua-Vong-va-Giang-SinhDownload Tâm tình Mùa Vọng và Giáng Sinh « Sống linh đạo Mến …

LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

Thứ Sáu Tuần III – Mùa Phục Sinh-19/4/2024
Bài đọc 1 Cv 9,1-20 Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. 1 Bấy giờ, ông Sao-lô vẫn còn hằm hằm đe doạ …
Thứ Năm Tuần III – Mùa Phục Sinh-18/4/2024
Bài đọc 1 Cv 8,26-40 Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. 26 Ngày ấy, thiên sứ của Chúa nói với ông Phi-líp-phê …
Thứ Tư Tuần III – Mùa Phục Sinh-17/4/2024
Bài đọc 1 Cv 8,1b-8 Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. 1b Hồi ấy, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem trải qua một cơn …
Thứ Ba Tuần III – Mùa Phục Sinh – 16/4/2024
Bài đọc 1 Cv 7,51 – 8,1a Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. 7 51 Bấy giờ, trước mặt đám đông dân chúng, …
Thứ Hai Tuần III – Mùa Phục Sinh-15/4/2024
Bài đọc 1 Cv 6,8-15 Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. 8 Thời đó, ông Tê-pha-nô được đầy ân sủng và quyền …
Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm B – 14/4/2024
Bài đọc 1 Cv 3,13-15.17-19 Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. 13 Hôm ấy, ông Phê-rô lên tiếng nói với dân chúng …
Thứ Bảy Tuần II – Mùa Phục Sinh-13/4/2024
Bài đọc 1 Cv 6,1-7 Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. 1 Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các …
Thứ Sáu Tuần II – Mùa Phục Sinh-12/4/2024
Bài đọc 1 Cv 5,34-42 Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. 34 Bấy giờ có một người Pha-ri-sêu tên là Ga-ma-li-ên đứng …

MỘT CHÚT SUY TƯ

The Divine Mercy Novena:  Good Friday-Divine Mercy Sunday
The Divine Mercy Novena:  Good Friday-Divine Mercy Sunday In Divine Mercy in My Soul: Diary of Saint Maria …
Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót – Từ Thứ Sáu Tuần Thánh đến Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót
Tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót Chúa: Thứ Sáu Tuần Thánh-Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa Trong  Lòng …
NHỮNG VẺ ĐẸP TRÂN QUÍ NƠI CHA THÁNH GIUSE
NHỮNG NÉT ĐẸP TRÂN QUÝ NƠI THÁNH GIUSEDownload
Sinh Nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả
Lc 1: 57-66 Quyền năng của Thiên Chúa được thực hiện trong ngày sinh nhật của Gioan Tẩy …

If you have a sense in your heart, a gentle whisper in your mind,
or a reoccurring thought about religious life,
we invite you to come and see.
We are here to pray for, listen to, and help you to discern your vocation.

Nếu bạn cảm thấy có tiếng nói trong đáy lòng mình muốn sống ơn gọi thánh hiến, hãy đến mà xem
và thực nghiệm đời sống tu sĩ với các nữ tu Hội Dòng MTG Gò Vấp.
Bạn sẽ có cơ hội cùng cầu nguyện, lắng nghe và được giải đáp các thắc mắc về việc phân định ơn gọi,
để giúp bạn nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc sống bạn.

If you are thinking about becoming a nun or discerning any major life decision,
find ways to test it out and don’t be discouraged
if thing are unclear or unsettling for a bit.
Hang in there and know that the Spirit is guiding you

Don’t Hesitate To Contact Us

Dòng MTG Gò Vấp – Miền Hải Ngoại
20013 120th Ave SE, Kent WA 98031 | Tel: 253-592-2541 |Facebook: LHC of Go Vap – Miền Hải Ngoại