“Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con”

Bishop Lambert de la Motte

“Jesus Christ Crucified is the only object of our minds and hearts”

Hội Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp là một cộng đoàn các Nữ Tu Công Giáo, cam kết bước theo sát dấu chân Đức Giêsu Kitô bằng đời sống cầu nguyện, khổ chế, và phục vụ Giáo Hội địa phương, đặc biệt quan tâm đến những người nghèo, người già yếu, bệnh tật neo đơn, nữ giới và trẻ em trong các lĩnh vực đức tin, luân lý, giáo dục, y tế, văn hóa và xã hội

The Lovers of Holy Cross of Go Vap is a Catholic Religious Women Institution in which all members vow to follow the footstep of Lord Jesus Christ through a life of praying, sacrificing, and serving local Church, especially the poor, the needy, women, and children in areas of faith, morality, education, medical health, culture and social works


THÔNG TIN & SỰ KIỆN – NEWS & EVENTS

Họp Mặt Hằng Năm: HIỆP HỘI TÍN HỮU MẾN THÁNH GIÁ
Kính gửi quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ, …
Picnic Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Gía_Hè 2023
Thu-moi-Picnic-He-2023-signatureDownload
Tâm tình Mùa Vọng và Giáng Sinh
2022-Tam-tinh-Mua-Vong-va-Giang-SinhDownload Tâm tình Mùa Vọng và Giáng Sinh « Sống linh đạo Mến …

LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

Thứ Tư Tuần XXVI – Mùa Thường Niên-Thánh Phan-xi-cô Assisi-lễ nhớ-04/10/2023
Bài đọc 1 Nkm 2,1-8 Bài trích sách Nơ-khe-mi-a. 1 Vào tháng Ni-xan, năm thứ hai mươi đời vua Ác-tắc-sát-ta, vì nhiệm vụ …
Thứ Ba Tuần XXVI – Mùa Thường Niên-03/10/2023
Bài đọc 1 Dcr 8,20-23 Bài trích sách ngôn sứ Da-ca-ri-a. 20 Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Các nước …
Ngày 02 tháng 10-Các thiên thần hộ thủ-lễ nhớ 
Bài đọc 1 Xh 23,20-23 Bài trích sách Xuất hành. 20 Đức Chúa phán như sau : “Này Ta sai thiên sứ đi …
Chúa Nhật Tuần XXVI – Mùa Thường Niên- Năm A-01/10/2023
Bài đọc 1 Ed 18,25-28 Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 25 Có lời Đức Chúa phán như sau : “Các ngươi nói …
Thứ Bảy Tuần XXV – Mùa Thường Niên- Thánh Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ -30/9/2023
Bài đọc 1  Dcr 2,5-9.14-15a Bài trích sách ngôn sứ Da-ca-ri-a. 5 Tôi ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Đây, có …
Ngày 29 tháng 9 – CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GÁP-RI-EN, RA-PHA-EN – lễ kính
Bài đọc 1 | Đn 7,9-10.13-14  Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en. 9Tôi là Đa-ni-en, ban đêm trong một thị kiến,tôi đang nhìn …
Thứ Năm Tuần XXV – Mùa Thường Niên-28/9/2023
Bài đọc 1 Kg 1,1-8 Khởi đầu sách ngôn sứ Khác-gai. 1 Ngày mồng một tháng sáu năm thứ hai triều vua Đa-ri-ô, …
Thứ Tư Tuần XXV – Mùa Thường Niên-27/9/2023
Bài đọc 1  Er 9,5-9 Bài trích sách Ét-ra. 5 Tôi là Ét-ra. Vào giờ dâng lễ phẩm ban chiều, tôi mới trỗi …

MỘT CHÚT SUY TƯ

HAPPY MOTHER’S DAY
NGẪM Bỗng một hôm con giật mình ngẫm lại Tấm hình này trước lạ giờ thật quen Con trách mình sao vô tình lãng …
19/3_ SỐNG ĐỨC VÂNG PHỤC TỪ TRONG NHỮNG GIẤC MƠ
Trong cuốn album gia đình của Chúa Giêsu, người ta ấn tượng về tầm ảnh hưởng của thánh …
Ngày Thứ VIII: Công bình phục hồi sự hiệp thông
Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Lời Chúa Tv 82, 1-4: Hãy bênh quyền lợi …
Ngày Thứ VII: Những gì của ngày hôm nay không nhất quyết phải giữ nguyên như vậy
Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Lời Chúa G 5, 11-16: Bấy giờ kẻ nghèo …

If you have a sense in your heart, a gentle whisper in your mind,
or a reoccurring thought about religious life,
we invite you to come and see.
We are here to pray for, listen to, and help you to discern your vocation.

Nếu bạn cảm thấy có tiếng nói trong đáy lòng mình muốn sống ơn gọi thánh hiến, hãy đến mà xem
và thực nghiệm đời sống tu sĩ với các nữ tu Hội Dòng MTG Gò Vấp.
Bạn sẽ có cơ hội cùng cầu nguyện, lắng nghe và được giải đáp các thắc mắc về việc phân định ơn gọi,
để giúp bạn nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc sống bạn.

If you are thinking about becoming a nun or discerning any major life decision,
find ways to test it out and don’t be discouraged
if thing are unclear or unsettling for a bit.
Hang in there and know that the Spirit is guiding you

Don’t Hesitate To Contact Us

Dòng MTG Gò Vấp – Miền Hải Ngoại
20013 120th Ave SE, Kent WA 98031 | Tel: 253-592-2541 | Email: [email protected]