Thứ Bảy – Tuần V – Mùa Thường Niên-11/2/2023-Đức Mẹ Lộ Đức

Bài đọc 1 | St 3,9-24 Bài trích sách Sáng thế. 9 Sau khi con người ăn trái cây, Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi : “Ngươi ở đâu ?” 10 Con người thưa : “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.” 11 Đức Chúa là …

Thứ Sáu – Tuần V – Mùa Thường Niên-10/2/2023-Thánh Cô-lát-ti-ca, trinh nữ, lễ nhớ

Bài đọc 1 | St 3,1-8 Bài trích sách Sáng thế. 1 Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà : “Có thật Thiên Chúa bảo : ‘Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn’ …

Thứ Năm – Tuần V – Mùa Thường Niên-9/2/2023

Bài đọc 1 | St 2,18-25 18 Đức Chúa là Thiên Chúa phán : “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. 19 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người …

Thứ Tư – Tuần V – Mùa Thường Niên-8/2/2023

Bài đọc 1 | St 2,4b-9.15-17 Bài trích sách Sáng thế. 4b Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, 5 chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để …

Thứ Ba – Tuần V – Mùa Thường Niên-7/2/2023

Bài đọc 1 | St 1,20 – 2,4a Bài trích sách Sáng thế. 1 20 Thiên Chúa phán : “Nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời.” 21 Thiên Chúa sáng tạo các thuỷ quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc …

Thứ Hai – Tuần V – Mùa Thường Niên-6/2/2023-Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, tử đạo, lễ nhớ

Bài đọc 1 | St 1,1-19 Khởi đầu sách Sáng thế. 1 Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. 2 Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. 3 Thiên Chúa phán : “Phải có ánh sáng.” Liền có ánh sáng. 4 Thiên Chúa …

Chúa Nhật – Tuần V – Mùa Thường Niên – Năm A-5/2/2023

Bài đọc 1    Is 58,7-10 Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 7 Đây là lời Đức Chúa phán : “Ngươi hãy chia cơm cho người đói,rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ ;thấy ai mình trần thì cho áo che thân,không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục ?8Bấy giờ …

Thứ Bảy Tuần IV – Mùa Thường Niên-4/2/2023

Bài đọc 1 | Hr 13,15-17.20-21 Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri. 15 Thưa anh em, nhờ Đức Giê-su, chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, tức là dùng miệng lưỡi mà ca tụng Danh Thánh. 16 Anh em chớ quên làm việc từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau, …

Thứ Sáu Tuần IV – Mùa Thường Niên-3/2/2023

Bài đọc 1 Hr 13,1-8 Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri. 1 Thưa anh em, anh em hãy giữ mãi tình huynh đệ. 2 Anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy, có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết. 3 Anh em hãy nhớ đến các người bị xiềng xích, …

Ngày 2 tháng 2-DÂNG CHÚA GIÊ-SU TRONG ĐỀN THÁNH-lễ kính

Bài đọc 1 | Ml 3,1-4  Bài trích sách ngôn sứ Ma-la-khi. 1 Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này : Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta. Và bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh Điện của Người. Kìa, vị sứ giả của giao …