Chúa Nhật Tuần XXVII – Mùa Thường Niên – Năm C – 2/10/2022

Bài đọc 1 Kb 1,2-3 ; 2,2-4 Bài trích sách ngôn sứ Kha-ba-cúc. 12Cho đến bao giờ, lạy Đức Chúa,con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe,con la lên : “Bạo tàn !” mà Ngài không cứu vớt ?3Sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài,còn Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ đau …

Ngày 01 tháng 10 -THÁNH TÊ-RÊ-XA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TRINH NỮ,TIẾN SĨ HỘI THÁNH, lễ kính

Bài đọc 1 | Is 66,10-14c Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 10 Đức Chúa phán thế này : “Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem,hãy vì Thành Đô mà hoan hỷ,hỡi tất cả những người yêu mến Thành Đô !Hãy cùng Giê-ru-sa-lem khấp khởi mừng,hỡi tất cả những người đã than khóc Thành Đô,11để được Thành Đô cho …

Thứ Sáu Tuần XXVI – Mùa Thường Niên – Thánh Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ -30/9/2022

Bài đọc 1 | G 38,1.12-21 ; 40,3-5 Bài trích sách Gióp. 38 1 Bấy giờ, giữa cơn bão táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Gióp như sau : 12“Trong cả đời ngươi, đã có lần nàongươi từng ra lệnh cho buổi sáng,chỉ định vị trí cho hừng đông,13để hừng đông nắm chắc mười phương đất,giũ …

Ngày 29 tháng 9 – CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GÁP-RI-EN, RA-PHA-EN – lễ kính

Bài đọc 1 | Đn 7,9-10.13-14  Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en. 9Tôi là Đa-ni-en, ban đêm trong một thị kiến,tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngaivà một Đấng Lão Thành an toạ.Áo Người trắng như tuyết,tóc trên đầu Người tựa lông chiên tinh tuyền.Ngai của Người toàn là ngọn lửa,bánh xe của ngai …

Thứ Tư Tuần XXVI- Mùa Thường Niên – 28/9/2022

Bài đọc 1 | G 9,1-12.14-16 Bài trích sách Gióp. 1 Bấy giờ, ông Gióp lên tiếng nói : 2Quả thật, tôi biết rõ thế này : Trước nhan Thiên Chúa,phàm nhân cho mình là công chính thế nào được ?3Nếu ai thích tranh luận với Người,thì ngàn lần Người cũng không đáp lại một.4Có ai lòng …

Thứ Ba Tuần XXVI – Mùa Thường Niên – Thánh Vinh-sơn Phao-lô, linh mục, lễ nhớ -29/9/2022

Bài đọc 1 | G 3,1-3.11-17.20-23 Bài trích sách Gióp. 1 Bấy giờ, ông Gióp mở miệng nguyền rủa ngày ông chào đời. 2 Ông Gióp lên tiếng nói : 3Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời,cũng như đêm đã báo :“Đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi !”11Sao tôi không chết đi lúc …

Thứ Hai Tuần XXVI – Mùa Thường Niên – 26/9/2022

Bài đọc 1 | G 1,6-22 Bài trích sách Gióp. 6 Một ngày kia, các con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa ; Xa-tan cũng đến trong đám họ. 7 Bấy giờ Đức Chúa phán với Xa-tan : “Ngươi từ đâu tới ?” Xa-tan thưa với Đức Chúa : “Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp …

Chúa Nhật Tuần XXVI – Mùa Thường Niên – Năm C – 25/9/2022

Bài đọc 1 | Am 6,1a.4-7 Bài trích sách ngôn sứ A-mốt. 1a Đức Chúa là Thiên Chúa các đạo binh phán thế này: “Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Xi-on,và sống an nhiên tự tại trên núi Sa-ma-ri.4Chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ,mà ăn những chiên non nhất bầy, …

Thứ Bảy Tuần XXV – Mùa Thường Niên – 24/9/2022

Bài đọc 1 | Gv 11,9 – 12,8 Bài trích sách Giảng viên. 119Này bạn thanh niên,cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn,và làm cho tâm hồn được hạnh phúctrong những ngày còn trẻ :cứ chiều theo ước muốn của lòng mìnhvà những gì mắt mình ưa thích.Nhưng bạn phải biết rằng :về tất cả những …

Thứ Sáu Tuần XXV – Mùa Thường Niên – Thánh Pi-ô Pietrelcina, linh mục, lễ nhớ – 23/9/2022

Bài đọc 1 | Gv 3,1-11 Bài trích sách Giảng viên. 1Ở dưới bầu trời này,mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời :2một thời để chào đời, một thời để lìa thế ;một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây ;3một thời để giết chết, một thời để chữa lành ;một …