THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ – 28/ 10/ 2021 – lễ kính

Bài đọc 1 Ep 2,19-22 Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô. 19 Thưa anh em, anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, 20 bởi đã được xây dựng …

Thứ Tư Tuần XXX – Mùa Thường Niên – 27/10/2021

Bài đọc 1: Rm 8,26-30 Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 26 Thưa anh em, có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải ; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng …

Thứ Ba Tuần XXX – Mùa Thường Niên – 26/10/2021

Bài đọc 1: Rm 8,18-25 Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 18 Thưa anh em, tôi nghĩ rằng : những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. 19 Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ …

Thứ Hai Tuần XXX – Mùa Thường Niên – 25/10/2021

Bài đọc 1: Rm 8,12-17 Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 12 Thưa anh em, chúng ta mang nợ, không phải mang nợ đối với tính xác thịt, để phải sống theo tính xác thịt. 13 Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết ; nhưng …

Chúa Nhật Tuần XXX – Mùa Thường Niên B – 24/10/2021

Bài đọc 1: Gr 31,7-9 Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 7Đức Chúa phán thế này : Reo vui lên mừng Gia-cóp,hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân !Nào loan tin, ca ngợi và công bố :“Đức Chúa đã cứu dân Người, số còn sót lại của Ít-ra-en !”8Này Ta sẽ đưa chúng từ …

Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên – 23/10/2021

Bài đọc 1: Rm 8,1-11 Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 1 Thưa anh em, giờ đây, những ai ở trong Đức Ki-tô Giê-su, thì không còn bị lên án nữa. 2 Thật vậy, luật của Thần Khí ban sự sống trong Đức Ki-tô Giê-su, đã giải thoát tôi khỏi luật của …

Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên – 22/10/2021

Bài đọc 1: Rm 7,18-25a Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 18 Thưa anh em, tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. 19 Sự thiện tôi muốn thì tôi không …

Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên – 21/10/2021

Bài đọc 1: Rm 6,19-23 Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 19 Thưa anh em, tôi xin nói theo kiểu người phàm, hợp với tầm hiểu biết yếu kém của anh em. Trước đây, anh em đã dùng chi thể của mình mà làm những điều ô uế và sự …

Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên – 20/10/2021

Bài đọc 1: Rm 6,12-18 Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 12 Thưa anh em, đừng để tội lỗi thống trị thân xác phải chết của anh em nữa, khiến anh em phải nghe theo những dục vọng của thân xác. 13 Anh em đừng dùng chi thể của anh em như …

Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên – 19/10/2021

Thánh Gio-an Bơ-rê-bớp, linh mục, thánh I-xa-ác Gio-gơ, linh mục và các bạn, tử đạo, lễ nhớ Bài đọc 1: Rm 5,12.15b.17-19.20b-21 Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 12 Thưa anh em, vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên …