Thứ Ba Tuần IX – Mùa Thường Niên-6/6/2023

Bài đọc 1      Tb 2,9-14 Bài trích sách Tô-bi-a. 9 Tôi là Tô-bít, ngay đêm lễ Ngũ Tuần, sau khi chôn cất người chết, tôi đi vào sân nhà tôi. Tôi nằm dọc theo bức tường ở sân, mặt để trần vì trời nóng. 10 Tôi không biết là trong bức tường phía trên tôi có con chim …

Thứ Hai Tuần IX – Mùa Thường Niên-Thánh Bô-ni-phát, giám mục, tử đạo,lễ nhớ-5/6/2023

Bài đọc 1     Tb 1,3 ; 2,1a-8 Bài trích sách Tô-bi-a. 1 3 Tôi là Tô-bít, tôi đã từng ăn ở theo sự thật và lẽ ngay suốt mọi ngày đời tôi. Tôi cũng đã từng rộng tay bố thí cho anh em và đồng bào tôi, những người cùng đi đày với tôi qua Ni-ni-vê, ở …

LỄ CHÚA BA NGÔI-lễ trọng-4/6/2023

Bài đọc 1       Xh 34,4b-6.8-9 Bài trích sách Xuất hành. 4b Khi ấy, ông Mô-sê thức dậy và lên núi Xi-nai theo lệnh của Đức Chúa, tay mang hai bia đá. 5 Đức Chúa ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông. Người xưng danh Người là Đức Chúa. 6 Đức Chúa đi qua trước mặt ông …

Thứ Bảy Tuần VIII – Mùa Thường Niên-Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn, tử đạo,lễ nhớ-3/7/2023

Bài đọc 1       Hc 51,12-20 Bài trích sách Huấn ca. 12Con xin cảm tạ và ca ngợi Đức Chúa, và xin chúc tụng danh Ngài. 13Thời còn trẻ, trước khi bôn ba đây đó, tôi đã công nhiên tìm kiếm đức khôn ngoan khi dâng lời cầu nguyện. 14Nơi Thánh Điện, tôi hằng cầu xin, …

Thứ Năm Tuần VIII – Mùa Thường Niên- Thánh Giút-ti-nô, tử đạo,lễ nhớ-1/6/2023

Bài đọc 1    Hc 42,15-25 Bài trích sách Huấn ca. 15Tôi sẽ nhắc lại những công trình của Đức Chúa, những điều mắt thấy, tôi sẽ kể lại. Do lời Đức Chúa mà có những công trình của Người. 16Mặt trời toả sáng nhìn xuống muôn loài, vinh quang Đức Chúa bao phủ công trình …

Ngày 31 tháng 5-ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT-lễ kính

Bài đọc 1      Xp 3,14-18a  Bài trích sách ngôn sứ Xô-phô-ni-a. 14Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on, hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi ! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi. 15Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại, thù địch của ngươi, Người đã đẩy lùi xa. Đức …

Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh, lễ nhớ -29/5/2023

Bài đọc 1   St 3,9-15.20  Bài trích sách Sáng thế. 9 Sau khi con người ăn trái cây, Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi : “Ngươi ở đâu ?” 10 Con người thưa : “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.” 11 Đức Chúa là …

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, lễ trọng-28/5/2023

Bài đọc 1   Cv 2,1-11 Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. 1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. 3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi …