Ngày 03 tháng 12-THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê, LINH MỤC-lễ kính

Bài đọc 1 1 Cr 9,16-19.22-23 Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô. 16 Thưa anh em, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi …

Thứ Sáu Tuần I – Mùa Vọng -2/12/2022

Bài đọc 1 Is 29,17-24 Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 17Đức Chúa là Thiên Chúa phán thế này :Chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi,núi Li-băng sẽ lại thành vườn cây ăn trái,và vườn cây ăn trái sẽ sum sê như một cánh rừng,chẳng phải thế sao ?18Ngày ấy, kẻ điếc sẽ được …

Thứ Năm Tuần I – Mùa Vọng – 1/12/2022

Bài đọc 1 Is 26,1-6 Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 1Ngày ấy, trong xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài ca này :Chúng ta có thành trì vững chắc :Chúa đã đặt tường trong luỹ ngoài để chở che.2Mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào,một dân tộc trọn niềm trung nghĩa.3Lạy …

Ngày 30 tháng 11-THÁNH AN-RÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính 

Bài đọc 1 Rm 10,9-18 Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 9 Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. 10 Quả thế, có tin thật trong lòng, mới …

Thứ Ba Tuần I – Mùa Vọng -29/11/2022

Bài đọc 1 | Is 11,1-10 Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 1Ngày ấy, từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ,từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non.2Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này :thần khí khôn ngoan và minh mẫn,thần khí mưu lược và dũng mãnh,thần khí hiểu …

Thứ Hai Tuần I – Mùa Vọng -28/11/2022

Bài đọc 1 Is 2,1-5  Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 1 Đây là điều mà ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã được thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 2Trong tương lai, núi Nhà Đức Chúađứng kiên cường vượt đỉnh các non cao,vươn mình trên hết mọi ngọn đồi.Dân dân lũ lượt đưa nhau tới,3nước nước dập …

Chúa Nhật Tuần I – Mùa Vọng – Năm A – 27/11/2022

Bài đọc 1 Is 2,1-5 Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 1 Đây là điều mà ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã được thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 2Trong tương lai, núi Nhà Đức Chúađứng kiên cường vượt đỉnh các non cao,vươn mình trên hết mọi ngọn đồi.Dân dân lũ lượt đưa nhau tới,3nước nước dập …

Thứ Bảy Tuần XXXIV – Mùa Thường Niên – 26/11/2022

Bài đọc 1 Kh 22,1-7 Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ. 1 Tôi là Gio-an, bấy giờ, một thiên thần chỉ cho tôi thấy một con sông có nước trường sinh, sáng chói như pha lê, chảy ra từ ngai của Thiên Chúa và của Con Chiên. 2 Ở giữa quảng trường của thành, …

Thứ Sáu Tuần XXXIV – Mùa Thường Niên – 25/11/2022

Bài đọc 1 Kh 20,1-4.11 – 21,2 Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ. 20 1 Tôi là Gio-an, tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, tay cầm chìa khoá vực thẳm và một dây xích lớn. 2 Người bắt lấy Con Mãng Xà, tức là Con Rắn xưa, cũng là ma quỷ hay Xa-tan, …

Thứ NămTuần XXXIV – THÁNH ANRE DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO-24/11/2022

Bài đọc 1 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29  Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai. 1 Hồi ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm. 20 Bà mẹ là người rất mực xứng …