Họp Mặt Hằng Năm: HIỆP HỘI TÍN HỮU MẾN THÁNH GIÁ

Kính gửi quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ, và toàn thể Đại Gia Đình Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá, Thứ Bảy, ngày 2 tháng 9 năm 2023, chúng con sẽ có buổi gặp gỡ thường niên diễn ra tại thời gian và địa điểm được nêu rõ trong chương …

Thư Mời Họp Mặt Hiệp Hội Tín Hữu MTG – 2022

Mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá và là cơ hội để các thành viên của Hiệp Hội Tín Hữu MTG gặp gỡ và hội thảo cùng nhau. Chương trình sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy ngày 03 tháng 09 năm 2022 Chủ Đề ” MẦU NHIỆM THÁNH GIÁ” Chương trình năm nay có sự …