Theo Chúa

Tin Mừng: Mc 10:46-50 Trên đường ra khỏi Jericho, Chúa Giêsu, các môn đệ và đám đông đi theo Người thì có anh mù Bartime con ông Time, ngồi bên lề đường kêu la lớn tiếng “lạy Thầy Giêsu xin chữa cho tôi.” Chúa Giêsu gọi anh. Rồi người ta đỡ anh dậy. Anh bỏ …

Hoán Cải

Tin Mừng: Lc 13: 1-9 Một số người đến báo tin cho Chúa rằng, Philatô đã hòa máu của những người Galilê vào máu của những con vật đã được sát tế làm của lễ. Philatô làm thế để hăm dọa những kẻ có ý đồ phản động chính quyền Roma. Chúa Giêsu dùng sự …

Tôi Tớ Trung Thành

Tin Mừng: Lc 12:39-48 Khôn ngoan và khôn khéo là hai thái cực khác nhau của trí tuệ. Khôn khéo đến từ tác động bên ngoài, còn khôn ngoan đến từ bên trong. Sự khôn ngoan có được do gắn bó đời mình với Chúa trong cầu nguyện. Người khôn khéo biết dùng trí thông …

Ngày Thứ VIII: Công bình phục hồi sự hiệp thông

Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Lời Chúa Tv 82, 1-4: Hãy bênh quyền lợi kẻ mồ côi, người hèn mọn; minh oan cho người khốn khổ, kẻ bần cùng. Lc 18, 1-8: Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu …

Ngày Thứ VII: Những gì của ngày hôm nay không nhất quyết phải giữ nguyên như vậy

Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Lời Chúa G 5, 11-16: Bấy giờ kẻ nghèo khó lại bừng lên niềm hy vọng và phường tội lỗi chẳng còn dám hé môi. Lc 1, 46-55: Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Suy Niệm Gióp, người …

Ngày Thứ VI: Mỗi lần các người làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ

Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Lời Chúa Ed 34, 15-20: Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh. Mt 25, 31-40: Ta bảo thật các …

Ngày Thứ V: Bài ca kính Chúa Trời nơi đất khách quê người

Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Lời Chúa Tv 137, 1-4: Bọn lính canh đòi ta hát xướng, lũ cướp này mời gượng vui lên: “Hát đi, hát thử đi xem. Xi-on nhạc thánh điệu quen một bài” Lc 23, 27-31: Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. …

Ngày Thứ IV: Kìa những người bị áp bức đang khóc than

Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Lời Chúa Gv 4, 1-5 Mặt khác, tôi nhìn thấy mọi chuyện áp bức diễn ra dưới ánh mặt trời. Kìa những người bị áp bức đang khóc than mà không người an ủi; sức mạnh đứng về phía những kẻ áp bức: họ không có …

Ngày Thứ III: Hãy thực thi công bình, quý mến nhân nghĩa, khiêm nhường bước đi

Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Lời Chúa Mi 6,6-8: Những gì Chúa đòi hỏi nơi bạn: không gì khác ngoài việc tôn trọng luật pháp Chúa Trời, quý yêu sự trung tín và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn. Mc 10,17-31:   Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm …