Ngày Thứ VIII: Công bình phục hồi sự hiệp thông

Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Lời Chúa Tv 82, 1-4: Hãy bênh quyền lợi kẻ mồ côi, người hèn mọn; minh oan cho người khốn khổ, kẻ bần cùng. Lc 18, 1-8: Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu …

Ngày Thứ VII: Những gì của ngày hôm nay không nhất quyết phải giữ nguyên như vậy

Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Lời Chúa G 5, 11-16: Bấy giờ kẻ nghèo khó lại bừng lên niềm hy vọng và phường tội lỗi chẳng còn dám hé môi. Lc 1, 46-55: Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Suy Niệm Gióp, người …

Ngày Thứ VI: Mỗi lần các người làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ

Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Lời Chúa Ed 34, 15-20: Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh. Mt 25, 31-40: Ta bảo thật các …

Ngày Thứ V: Bài ca kính Chúa Trời nơi đất khách quê người

Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Lời Chúa Tv 137, 1-4: Bọn lính canh đòi ta hát xướng, lũ cướp này mời gượng vui lên: “Hát đi, hát thử đi xem. Xi-on nhạc thánh điệu quen một bài” Lc 23, 27-31: Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. …

Ngày Thứ IV: Kìa những người bị áp bức đang khóc than

Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Lời Chúa Gv 4, 1-5 Mặt khác, tôi nhìn thấy mọi chuyện áp bức diễn ra dưới ánh mặt trời. Kìa những người bị áp bức đang khóc than mà không người an ủi; sức mạnh đứng về phía những kẻ áp bức: họ không có …

Ngày Thứ III: Hãy thực thi công bình, quý mến nhân nghĩa, khiêm nhường bước đi

Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Lời Chúa Mi 6,6-8: Những gì Chúa đòi hỏi nơi bạn: không gì khác ngoài việc tôn trọng luật pháp Chúa Trời, quý yêu sự trung tín và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn. Mc 10,17-31:   Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm …

Ngày Thứ II: Khi công bình được thực thi…

Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Lời Chúa Cn 21, 13-15: Thực thi công lý là niềm vui cho người công chính, nhưng là nỗi kinh hoàng cho kẻ bất lương. Mt 23, 23-25: Công bình, lòng nhân và thành tín. Phải làm các điều này mà không được bỏ các điều …

Ngày Thứ I: Tập thực thi những điều công bình

Tuần Lễ Cầu Cho Các Kitô Hữu Hiệp Nhất Lời Chúa Is 1, 12-18: Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. Lc 10, 25-36: Người thông luật thưa cùng Chúa Giêsu: “Ai là người thân cận …

Thư Mời Họp Mặt Hiệp Hội Tín Hữu MTG – 2022

Mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá và là cơ hội để các thành viên của Hiệp Hội Tín Hữu MTG gặp gỡ và hội thảo cùng nhau. Chương trình sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy ngày 03 tháng 09 năm 2022 Chủ Đề ” MẦU NHIỆM THÁNH GIÁ” Chương trình năm nay có sự …