Hoán Cải

Tin Mừng: Lc 13: 1-9

Một số người đến báo tin cho Chúa rằng, Philatô đã hòa máu của những người Galilê vào máu của những con vật đã được sát tế làm của lễ. Philatô làm thế để hăm dọa những kẻ có ý đồ phản động chính quyền Roma. Chúa Giêsu dùng sự kiện đó để nhắc nhở dân chúng rằng, nếu các ông không hối cải thì các ông còn tệ hơn những người đó. Các ông cũng không hơn gì những người đã bị đè chết dưới tháp Siloam. 

Sự hoán cải là chìa khóa của trọn lành. Không thánh nhân nào mà không có quá khứ, không tội nhân nào mà không có tương lai. Tâm tình hoán cải và lòng thống hối sẽ chiếm trọn trái tim Thiên Chúa. Tác giả Luca còn kể nhiều dụ ngôn về sự hoán cải như, dụ ngôn con chiên lạc,  người con hoang đàng, đồng tiền bị mất, vv. Tất cả làm nên một chủ đề quan trọng trong tin mừng Luca. Người trộm lành được gọi là “lành” vì đã hoán cải ngay giây phút bị treo bên cạnh thập giá Chúa Giêsu “Lạy Ngài khi vào nước Ngài xin nhớ đến tôi.” Cũng vậy, thái độ hoán cải là công cụ hữu hiệu mà các thánh nhân đã dùng trên con đường nên thánh của họ. Bản chất của con người là tội và ta được sinh ra trong tổ tông. Ta không tự cứu mình, nhưng Con Thiên Chúa đã trả một giá quá đắt cho ta được ơn cứu độ. Hoán cải là khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối và tội lỗi của mình, Không bao giờ trễ để hoán cải. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Hãy dập tắt mọi nhen nhúm của sự kiêu ngạo, rằng không có tôi thì không ai có thể làm nên cơ đồ gì,  hay chỉ có tôi mới nghĩ đúng và nói đúng thôi. Đó là những tư tưởng mang tính phá hủy và chia rẽ. Hãy học lắng nghe vì đó là chìa khóa của thành công, lắng nghe để thấu hiểu hơn, học sống chậm để suy ngẫm cuộc đời mau qua thế nào, học nói lời tử tế để mang lại ý nghĩa cho chính đời sống mình và người khác. Hơn bao giờ hết, học nơi mẫu gương của Chúa Giêsu “hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11:29).

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết hoán cải mỗi ngày, trong tư tưởng, lời nói và việc làm để chúng con mỗi ngày tiến bước trên con đường trọn lành và để con được cảm nghiệm sự ngọt ngào của tình thương Chúa luôn bao phủ lấy con, luôn tha thứ và chờ con quay về.

Mai Thanh, MTGGV