Sơ Lược Về Hiệp Hội MTG Tại Thế

“Các con hãy nên hoàn thiện, như Cha các con trên trời là Đấng Hoàn Thiện”
(Mt 5, 18)

Mỗi người chúng ta tự do chọn lựa cho mình con đường thích  hợp để tiến đến sự trọn lành.

Đức Cha Phêrô–Maria Lambert de la Motte thành lập HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ gồm các tín hữu nam-nữ, để cầu nguyện cho ơn gọi Thánh hiến.

  • Hiệp Hội MTGTT đầu tiên lập tại Juthia Thái Lan, trước khi lập Dòng nữ Mến Thánh Giá.
  • Hiệp Hội được Tòa thánh nhìn nhận vào năm 1678.

Quý Ông Bà Anh Chị Em yêu mến Giáo hội, thì đừng ngại tìm hiểu và cầu nguyện để tham gia vào Hiệp Hội này. Quý Ông Bà Anh Chị Em có thể điền đơn và gởi về cho chúng con, hoặc có thắc mắc gì xin vui lòng gọi cho chúng con:

  • Sơ Maria Trần Thị Thúy Mai 206-330-5056
  • Sơ Theresa Nguyễn Thị Mai Trinh: 253-592-3025
  • Sơ Anna Nguyễn T. Lệ Hằng: 253-592-2455