Sơ Lược Về Hiệp Hội Tín Hữu MTG

“Các con hãy nên hoàn thiện, như Cha các con trên trời là Đấng Hoàn Thiện”
(Mt 5, 18)

Mỗi người chúng ta tự do chọn lựa cho mình con đường thích  hợp để tiến đến sự trọn lành.

Quý Ông Bà Anh Chị Em yêu mến Giáo hội, thì đừng ngại tìm hiểu và cầu nguyện để tham gia vào Hiệp Hội này. Quý Ông Bà Anh Chị Em có thể điền đơn và gởi về cho chúng con, hoặc có thắc mắc gì xin vui lòng gọi cho chúng con:

  • Sơ Maria Trần Thị Thúy Mai 206-330-5056
  • Sơ Anna Nguyễn T. Lệ Hằng: 253-592-2455