Tôi Tớ Trung Thành

Tin Mừng: Lc 12:39-48

Khôn ngoan và khôn khéo là hai thái cực khác nhau của trí tuệ. Khôn khéo đến từ tác động bên ngoài, còn khôn ngoan đến từ bên trong. Sự khôn ngoan có được do gắn bó đời mình với Chúa trong cầu nguyện. Người khôn khéo biết dùng trí thông minh để tổ chức, lên kế hoạch nhưng ít nghĩ đến lợi ích cho kẻ khác. Đó là những người đầy tớ bất trung mà tin mừng Luca đề cập. Khi biết ông chủ về trễ, họ bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái, chè chén say sưa. Còn người khôn ngoan biết luôn trung thành trong bổn phận vì lợi ích của mọi người, và luôn làm đẹp lòng ông chủ với sự khiêm tốn, tận tụy. Họ là những người đầy tớ trung thành được chủ giao cho cai quản tài sản của ông. Thiên Chúa chính là ông chủ, là nhà vua. Chúng ta là những đầy tớ. Vậy, tôi là loại người đầy tớ nào? Tôi có trung thành làm bổn phận được giao với  lòng yêu mến và hy sinh không? Bổn phận của ta chính là làm cho Chúa được lớn lên qua thái độ sống với lòng kính trọng, yêu mến và phục vụ anh chị em. Chúng ta chỉ là đầy tớ, chứ không phải ông chủ, nên đừng xen vào việc của chủ.

Lạy Chúa, con chỉ là đầy tớ, là dụng cụ để loan truyền tình yêu và lòng thành tín của Chúa. Xin giúp con biết làm việc với lòng hăng say và khiêm tốn như mẹ Teresa nói “làm việc như một nô lệ và cầu nguyện như một thiên thần.” Xin cho chúng con luôn  biết bằng lòng với những gì mình có và sử dụng tài năng Chúa ban để phục vụ và mưu ích cho mọi người.

Mai Thanh, MTGGV