Thư Mời Họp Mặt Hiệp Hội Tín Hữu MTG – 2022

Mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá và là cơ hội để các thành viên của Hiệp Hội Tín Hữu MTG gặp gỡ và hội thảo cùng nhau.

Chương trình sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy ngày 03 tháng 09 năm 2022

Chủ Đề ” MẦU NHIỆM THÁNH GIÁ”

Chương trình năm nay có sự góp mặt của Đức Viện Phụ Đaminh Trần Thiết Hùng thuộc Đan Viện Châu Sơn.