Họp Mặt Hằng Năm: HIỆP HỘI TÍN HỮU MẾN THÁNH GIÁ

Kính gửi quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ, và toàn thể Đại Gia Đình Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá,

Thứ Bảy, ngày 2 tháng 9 năm 2023, chúng con sẽ có buổi gặp gỡ thường niên diễn ra tại thời gian và địa điểm được nêu rõ trong chương trình. Chúng con kính mời quý vị tham dự và cùng nhau theo dõi phần giới thiệu, chương trình, cùng với các thông tin chi tiết trong tập tin đính kèm dưới đây.

Xin Chúa chúc lành cho công việc làm sáng danh Chúa của mọi người.