Thứ Sáu Tuần XIV – Mùa Thường Niên – 12/7/2024

Bài đọc 1 Hs 14,2-10 Bài trích sách ngôn sứ Hô-sê. 2Đức Chúa phán như sau : Hỡi Ít-ra-en, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã. 3Hãy trở về với Đức Chúa, mang theo lời cầu nguyện. Hãy thưa với …

Thứ Năm Tuần XIV – Mùa Thường Niên – 11/7/2024

Bài đọc 1 Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9 Bài trích sách ngôn sứ Hô-sê. 1 Đức Chúa phán thế này : Khi Ít-ra-en còn non trẻ, Ta đã yêu nó, từ Ai-cập Ta đã gọi con Ta về. 3Ta đã tập đi cho Ép-ra-im, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành chúng. 4Ta …

Thứ Tư Tuần XIV – Mùa Thường Niên – 10/7/2024

Bài đọc 1 Hs 10,1-3.7-8.12 Bài trích sách ngôn sứ Hô-sê. 1Ít-ra-en vốn là một cây nho sum sê, trái trăng thật dồi dào phong phú. Nhưng trái trăng càng nhiều, chúng càng dựng thêm các bàn thờ ngẫu tượng ; đất nước càng giàu sang, chúng càng làm thêm những cột thần lộng lẫy. …

Thứ Ba Tuần XIV – Mùa Thường Niên – 9/7/2024

Bài đọc 1 Hs 8,4-7.11-13 Bài trích sách ngôn sứ Hô-sê. 4Đức Chúa phán thế này : Con cái Ít-ra-en phong vương người mà Ta không chọn, tôn làm lãnh tụ kẻ Ta không biết, dùng bạc vàng làm ra ngẫu tượng, để rồi bị đập tan. 5Hỡi Sa-ma-ri, hãy gạt bỏ con bê của …

Thứ Hai Tuần XIV – Mùa Thường Niên – 8/7/2024

Bài đọc 1 Hs 2,16.17b-18.21-22 Bài trích sách ngôn sứ Hô-sê. 16Đức Chúa phán như sau : Này Ta sẽ quyến rũ dân Ta, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình. 17bỞ đó, nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân, như ngày nó đi lên từ Ai-cập. 18Vào ngày …

Chúa Nhật Tuần XIV – Thường Niên – Năm B – 7/7/2024

Bài đọc 1      Ed 2,2-5 Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 2 Bấy giờ, thần khí đã nhập vào tôi đúng như lời Đức Chúa phán với tôi, và làm cho chân tôi đứng vững ; tôi đã nghe tiếng Người phán với tôi. 3 Người phán với tôi : “Hỡi con người, chính Ta sai ngươi đến …

Thứ Bảy Tuần XIII – Mùa Thường Niên – 6/7/2024

Bài đọc 1 Am 9,11-15 Bài trích sách ngôn sứ A-mốt. 11Đức Chúa phán thế này : Trong ngày ấy, Ta sẽ dựng lại lều xiêu vẹo của Đa-vít, bít kín các lỗ hổng của tường thành, tái thiết những gì đã tan hoang, xây dựng nó như những ngày xưa cũ ; 12để chúng …

Thứ Sáu Tuần XIII – Mùa Thường Niên – 5/7/2024

Bài đọc 1 Am 8,4-6.9-12 Bài trích sách ngôn sứ A-mốt. 4Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ. 5Các ngươi thầm nghĩ : “Bao giờ ngày mồng một qua đi, cho ta còn bán lúa ; bao giờ mới hết ngày sa-bát, để …

Thứ Năm Tuần XIII – Mùa Thường Niên – 4/7/2024

Bài đọc 1 Am 7,10-17 Bài trích sách ngôn sứ A-mốt. 10 Bấy giờ ông A-mát-gia, tư tế đền thờ Bết Ên, sai người đến gặp Gia-róp-am, vua Ít-ra-en, và thưa : “A-mốt âm mưu chống đức vua ngay trên lãnh thổ Ít-ra-en, và đất nước này không còn chịu nổi bất cứ lời nào của …

Ngày 3 tháng 7-THÁNH TÔ-MA, TÔNG ĐỒ,lễ kính

Bài đọc 1 Ep 2,19-22 Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô. 19 Thưa anh em, anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, 20 bởi đã được xây dựng …