Thứ Ba Tuần XXVI – Mùa Thường Niên – Thánh Vinh-sơn Phao-lô, linh mục, lễ nhớ -29/9/2022

Bài đọc 1 | G 3,1-3.11-17.20-23 Bài trích sách Gióp. 1 Bấy giờ, ông Gióp mở miệng nguyền rủa ngày ông chào đời. 2 Ông Gióp lên tiếng nói : 3Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời,cũng như đêm đã báo :“Đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi !”11Sao tôi không chết đi lúc …

Thứ Hai Tuần XXVI – Mùa Thường Niên – 26/9/2022

Bài đọc 1 | G 1,6-22 Bài trích sách Gióp. 6 Một ngày kia, các con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa ; Xa-tan cũng đến trong đám họ. 7 Bấy giờ Đức Chúa phán với Xa-tan : “Ngươi từ đâu tới ?” Xa-tan thưa với Đức Chúa : “Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp …

Chúa Nhật Tuần XXVI – Mùa Thường Niên – Năm C – 25/9/2022

Bài đọc 1 | Am 6,1a.4-7 Bài trích sách ngôn sứ A-mốt. 1a Đức Chúa là Thiên Chúa các đạo binh phán thế này: “Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Xi-on,và sống an nhiên tự tại trên núi Sa-ma-ri.4Chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ,mà ăn những chiên non nhất bầy, …

Thứ Bảy Tuần XXV – Mùa Thường Niên – 24/9/2022

Bài đọc 1 | Gv 11,9 – 12,8 Bài trích sách Giảng viên. 119Này bạn thanh niên,cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn,và làm cho tâm hồn được hạnh phúctrong những ngày còn trẻ :cứ chiều theo ước muốn của lòng mìnhvà những gì mắt mình ưa thích.Nhưng bạn phải biết rằng :về tất cả những …

Thứ Sáu Tuần XXV – Mùa Thường Niên – Thánh Pi-ô Pietrelcina, linh mục, lễ nhớ – 23/9/2022

Bài đọc 1 | Gv 3,1-11 Bài trích sách Giảng viên. 1Ở dưới bầu trời này,mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời :2một thời để chào đời, một thời để lìa thế ;một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây ;3một thời để giết chết, một thời để chữa lành ;một …

Thứ Năm Tuần XXV – Mùa Thường Niên – 22/9/2022

Bài đọc 1 | Gv 1,2-11 Bài trích sách Giảng viên. 2 Ông Cô-he-lét nói : “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân. 3 Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời ? 4 Thế hệ này đi, …

Ngày 21 tháng 9 -THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG – lễ kính

Bài đọc 1 | Ep 4,1-7.11-13 Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô. 1 Thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. 2 Anh em hãy ăn ở thật khiêm …

Thứ Ba Tuần XXV – Mùa Thường Niên – Thánh An-rê Kim Tae-gon, linh mục, Thánh Phao-lô Chong Ha-sang và các bạn tử đạo, lễ nhớ -20/9/2022

Bài đọc 1 | Cn 21,1-6.10-13 Bài trích sách Châm ngôn. 1Trong tay Đức Chúa, lòng vua tựa dòng nước chảy,Người lèo lái đi đâu tuỳ ý Người.2Con người cho lối sống của mình là ngay thẳng,nhưng Đức Chúa thấu suốt mọi tâm can.3Thực thi điều công minh chính trựcthì đẹp lòng Đức Chúa hơn là …

Thứ Hai Tuần XXV – Mùa Thường Niên – 19/9/2022

Bài đọc 1 | Cn 3,27-34 Bài trích sách Châm ngôn. 27Hỡi con, khi có thể, con đừng từ chối làm điều lànhcho ai đáng được hưởng.28Khi có thể cho ngay, thì con đừng có nói :“Đi đi, mai trở lại, rồi tôi sẽ cho anh.”29Đừng mưu hại tha nhân,hại người đang cùng con sống yên …

Chúa Nhật Tuần XXV – Mùa Thường Niên – Năm C – 18/9/2022

Bài đọc 1 |  Bài trích sách ngôn sứ A-mốt. 4Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổvà tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ.5Các ngươi thầm nghĩ :“Bao giờ ngày mồng một qua đi, cho ta còn bán lúa ;bao giờ mới hết ngày sa-bát, để ta bày thóc ra ?Ta …