Sinh Nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả

Lc 1: 57-66

Quyền năng của Thiên Chúa được thực hiện trong ngày sinh nhật của Gioan Tẩy Giả. Tên gọi của Gioan không theo truyền thống của gia đình nhưng được chính Thiên Chúa đặt cho. Hàng xóm láng giềng chúc mừng bà vì họ nhìn thấy Chúa thực hiện điều kỳ diệu cho bà.

 Cái tên Gioan còn có nghĩa là Thiên Chúa chúc phúc. Đó là vì bà Elizabeth đã cảm nghiệm được ơn huệ của Thiên Chúa đoái thương ban cho bà một người con trong lúc tuổi già. Bà đã sống ẩn giật để suy chiêm những kỳ công của Thiên Chúa. Vì thế, người con bà sinh ra mang cái tên không thuộc dòng tộc nhưng là để ca ngợi kỳ công của Thiên Chúa, vì không có gì mà Chúa không làm được. Hơn nữa, Gioan chính là người được trao sứ mạng ngôn sứ, mở đường cho Đức Giêsu. Nếu như cái tên Gioan mang ý nghĩa ‘Thiên Chúa chúc phúc’ và sự nghiệp của ông là dọn đường cho Chúa, thì  Đức Giêsu qua cuộc giáng sinh, thực hiện ơn phúc ấy cho nhân loại như lời Gioan chứng thực tại sông Giodan khi làm phép rửa cho Đức Giêsu: Đây là Chiên Thiên Chúa…” Ngày sinh nhật và tên gọi của mỗi người chúng ta đều mang một ý nghĩa và một sứ điệp đi kèm.  Xin Chúa cho chúng ta biết đọc ra sứ điệp của cuộc đời mình và sống sứ điệp loan báo tình thương của Chúa trong thế giới hôm nay. 

Lạy Chúa, không còn bao lâu nữa, Chúa lại giáng sinh cho chúng con. Như nai khát mong chờ hừng đông, xin cho chúng con biết khao khát mong chờ Chúa đến bằng sự chuẩn bị tâm hồn thật chu đáo để xứng đáng đón Chúa ngự vào máng có tâm hồn chúng con. Xin cho mùa Giáng sinh gia tăng niềm tin và sức mạnh giúp chúng con luôn đoàn kết, gắn bó với nhau để bình an và tình yêu Chúa ngự trị luôn mãi trong từng tâm hồn, từng gia đình và mỗi cộng đoàn của chúng con. 

Mai Thanh, MTGGV