Chuỗi Ngọc Yêu Thương


Tay con cầm chuỗi Mân Côi
Đặt vào tay Mẹ cuộc đời con đây
VUI – THƯƠNG – MỪNG – SÁNG tròn đầy
Cung bậc cảm xúc mỗi ngày khác nhau

Từng hạt kinh chuỗi nhiệm mầu
Là lòng con thảo hiến trao Mẹ hiền
Lặng thầm con khấn cầu xin
Mẹ thương nâng đỡ phù trì ủi an

Vượt qua sóng gió trần gian
Tai ương, hoạn nạn, nghèo nàn, ốm đau
Cùng Mẹ con gắng sớm chiều
Chuyên chăm lần hạt nhớ điều Mẹ khuyên

Anna Phương Phúc, MTGGV