Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên – 21/10/2021

Bài đọc 1: Rm 6,19-23 Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 19 Thưa anh em, tôi xin nói theo kiểu người phàm, hợp với tầm hiểu biết yếu kém của anh em. Trước đây, anh em đã dùng chi thể của mình mà làm những điều ô uế và sự …

Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên – 20/10/2021

Bài đọc 1: Rm 6,12-18 Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 12 Thưa anh em, đừng để tội lỗi thống trị thân xác phải chết của anh em nữa, khiến anh em phải nghe theo những dục vọng của thân xác. 13 Anh em đừng dùng chi thể của anh em như …

Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên – 19/10/2021

Thánh Gio-an Bơ-rê-bớp, linh mục, thánh I-xa-ác Gio-gơ, linh mục và các bạn, tử đạo, lễ nhớ Bài đọc 1: Rm 5,12.15b.17-19.20b-21 Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 12 Thưa anh em, vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên …

Lễ Thánh Luca, Tác Giả Sách Tin Mừng – 18/10/2021

Bài đọc 1: 2 Tm 4,10-17 Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê. 10 Anh thân mến, anh Đê-ma đã bỏ tôi, bởi yêu mến thế gian này ; anh ta đã đi Thê-xa-lô-ni-ca. Anh Cơ-rét-xen đã đi sang miền Ga-lát, anh Ti-tô đi sang miền Đan-ma-ti-a. 11 Chỉ còn một mình …

Chúa Nhật Tuần XXIX Thường Niên – 17/10/2021

Bài đọc 1: Is 53,10-11 Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 10Đức Chúa đã muốn người tôi trungphải bị nghiền nát vì đau khổ.Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội,người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn,và nhờ người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu.11Nhờ nỗi thống khổ …

Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên – 16/10/2021

Bài đọc 1: Rm 4,13.16-18 Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 13 Thưa anh em, không phải chiếu theo Lề Luật, mà Thiên Chúa đã hứa cho ông Áp-ra-ham và dòng dõi ông được thế gian làm gia nghiệp ; nhưng ông được lời hứa đó, vì đã trở nên …

Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên – 15/10/2021 – Thánh Tê-rê-xa A-vi-la, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh

Bài đọc 1: Rm 4,1-8 Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 1 Thưa anh em, phải nói sao về ông Áp-ra-ham, tổ phụ dân tộc chúng tôi ? Ông đã được gì ? 2 Giả như ông Áp-ra-ham được nên công chính vì những việc ông đã làm, thì ông có lý …

Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên – 14/10/2021

Bài đọc 1: Rm 3,21-30 Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 21 Thưa anh em, ngày nay, sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện mà không cần đến Luật Mô-sê. Điều này, sách Luật và các ngôn sứ làm chứng. 22 Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm …

Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên – 13/10/2021

Bài đọc 1: Rm 2,1-11 Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 1 Hỡi người, dù bạn là ai đi nữa mà bạn xét đoán, thì bạn cũng không thể tự bào chữa được. Vì khi bạn xét đoán người khác, mà bạn cũng làm như họ, thì bạn tự kết …

Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên – 12/10/2021

Bài đọc 1: Rm 1,16-25 Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 16 Thưa anh em, tôi không hổ thẹn vì Tin Mừng. Quả thế, Tin Mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin, trước là người Do-thái, sau là người Hy-lạp. 17 Vì trong …