Cửa Hẹp

Tin Mừng: Lc 13:22-30

Khi quan sát một rạp chiếu phim, tôi thấy những người muốn vào xem bộ phim hay phải có trên tay chiếc vé để được vào cửa. Hơn nữa, cánh cửa rất hẹp, có nhiều nhân viên bảo vệ canh gác và người soát vé, để chắc chắn rằng không ai đến xem phim mà không có vé. Cũng vậy, để vào được vương quốc của Thiên Chúa, chúng ta cũng cần có tấm vé cuộc đời. Trên đường lên Giêrusalem, một số người hỏi Chúa rằng, có phải chỉ có một số người mới được cứu không? Chúa Giêsu trả lời họ  “hãy qua cửa hẹp mà vào, vì nhiều người cố gắng vào nhưng không thể vào được.” 

Để vào được Nước Trời đòi hỏi ta phải đi qua cửa hẹp. Cửa hẹp đó là gì? Đơn giản là lối sống của ta, một cuộc đời luôn kết hợp với Chúa. Ta làm gì để kết hợp với Chúa? Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nên tấm gương cho ta về triết lý sống của ngài, đó là con đường tình yêu. Thánh nhân đã sống nghệ thuật yêu thương đó trong cuộc đời mình. Cánh cửa hẹp của Nước Trời chỉ được mở cho những ai có trái tim biết yêu thương. Ta lầm tưởng rằng theo Chúa lâu năm là bảo đảm cho ta được dự phần với Ngài, nhưng không phải thế. Chúa nói, bàn tiệc Nước Trời sẽ gồm những người đến từ Đông, Tây, và trật tự sẽ được thay đổi: những kẻ đứng đầu sẽ đứng sau hết và những kẻ sau hết sẽ lên hàng đầu.” Tình yêu hướng ta đến với tha nhân, quan tâm đến nhu cầu của người khác. Tình yêu là sức mạnh giúp ta ra khỏi chính mình, bước ra khỏi cái tôi hạn hẹp, ích kỷ để mở rộng tầm nhìn với lối suy tư tích cực. Tình yêu tha nhân cho ta nhiều sáng kiến vì hạnh phúc của kẻ khác và lợi ích cộng đồng. Hãy chuẩn bị cho mình một tấm vé, trên đó ghi lại mọi cố gắng nên hoàn thiện của ta vượt qua mọi thử thách với tình yêu. 

Lạy Chúa, điều kiện để được vào Nước Trời chính là trái tim yêu thương. Xin cho chúng con biết nồng nàn yêu mến Chúa để biết cống hiến đời mình với một tình yêu phi thường, dám hy sinh và quảng đại dấn thân để phục vụ vô điều kiện.

Mai Thanh, MTGGV