Đức Tin của Người Ngoại Giáo

Mt 8:5-11

Trong trang tin mừng Matthew hôm nay, Chúa Giêsu khen ngợi người sĩ quan dân ngoại có lòng tin vững mạnh. Ông đến xin Chúa chữa cho người đầy tớ ốm liệt giường. Ông tha thiết xin với Chúa chỉ cần phán một lời thì người đầy tớ của ông sẽ được lành. Chúa Giêsu lên tiếng nói răng, chưa một ai trong Israel có lòng tin như ông. Muôn dân từ đông sang tây sẽ được vào dự tiệc trong nước Chúa. 

Bởi đâu người sĩ quan lại có đức tin vững mạnh vào Chúa đến thế? Chắc chắn ông đã được nhìn thấy những phép lạ Chúa làm và trở thành người ngưỡng mộ Chúa từ lâu. Và vì thế, ông trở thành người có tấm lòng nhân ái, quan tâm đến cả những đầy tớ của mình và phẩm giá của một con người. Trong tình trạng thập tử nhất sinh của người đầy tớ, viên sĩ quan nhớ đến Đức Giêsu là vị thầy thuốc bậc nhất. Ông diễn tả niềm tin vào Chúa và tuyên xưng Người là Chúa. Đây là một danh xưng ít ai có thể tuyên xưng, ngoại trừ Phêrô. Tác giả Matthew đặt danh xưng ấy trên môi miệng viên sĩ quan dân ngoại để nói rằng đức tin là quà tặng của Thiên Chúa, và bất cứ ai cũng có thể có. Đức tin của ông trở thành mẫu mực cho tất cả những người tin và là một lời báo trước sự lan rộng của đức tin đến nỗi từ đông sang tây, thiên hạ sẽ kéo đến và được vào dự tiệc trong nước Trời.  Đức tin của người sĩ quan ngoại giáo là một bằng chứng về quyền năng và ơn cứu độ phổ quát mà do lòng rộng lượng của Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người, mọi dân tộc, ngôn ngữ, và màu gia. Ước gì trong mỗi thánh lễ, khi chúng ta lặp lại lời tuyên xưng của người sĩ quan dân ngoại, ta trở nên xác tin hơn vào bí tích Thánh Thể ta lãnh nhận và ngày một gắn bó hơn với Đức Kitô. 

Lạy Chúa, xin củng cố đức tin của chúng con trong mùa Vọng này với niềm hân hoan đón chờ Chúa đến. Xin cho chúng con biết quý trọng đức tin mà chúng con đã lãnh nhận, biết tuyên xưng Chúa trong mọi việc chúng con làm, vì đó là một quyết định và bảo đảm cho sự sống đời đời của chúng con. 

Mai Thanh, MTGGV