Ơn Gọi của Thánh Anrê

Mt 4:18-12

Hôm nay, Giáo Hội mừng kính thánh Anrê tông đồ. Thánh nhân là anh em với Phêrô và là một trong bốn môn đệ đầu tiên đi theo Chúa. Tin mừng Matthew thuật lại rằng, khi được Chúa gọi bước theo Người,  ngay lập tức họ bỏ mọi sự mà theo Chúa. Andre đã luôn trung thành theo Chúa mọi nơi Chúa đi. Ông có mặt trong biến cố phép lạ hóa bánh ra nhiều. Ông đã tìm cho Chúa một em bé có năm chiếc bánh và hai con cá để phép lạ hóa bánh được thành sự. Đi theo Chúa ông đã được biến đổi để có thể chạnh lòng thương như Chúa trước nỗi khổ đau của đồng loại. Thánh nhân đã tiếp tục làm chứng cho Chúa sau Phục Sinh, truyền giáo tại Ethiopia và đã chịu tử đạo để làm chứng cho Chúa. 

Noi gương thánh Anrê, ta cũng được mời gọi bước theo Chúa với một tinh thần hăng hái và trái tim quảng để đại giới thiệu Chúa cho mọi người. Ta hãy để Chúa chi phối mọi hành động và quyết định của ta và hãy để công trình cứu độ được thực hiện trong chính cuộc đời bé nhỏ của ta như thánh Anrê 

Lạy Chúa, cánh đồng lúa chín đang chờ nhũng thợ gặt lành nghề, xin cho con luôn hăng hái dấn thân không từ nan và quảng đại góp phần làm cho nước Trời được lan rộng qua cuộc sống đời thường của chúng con nhưng với ý nghĩa phi thường.

Mai Thanh, MTGGV