Thắp Một Nén Hương

Ga 6:37-40

Liền sau ngày lễ các thánh nam nữ là lễ các tưởng nhớ các đẳng linh hồn. Tin mừng Gioan cho ta một bảo đảm về sự sống đời đời bên Chúa khi Chúa Giêsu nói rằng, “những kẻ Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi và tôi sẽ không thể cho họ phải hư mất”. Rồi Người nói tiếp, “ai thấy tôi và tin vào tôi thì có sự sống đời đời và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” 

Trong ngày lễ các đẳng linh hồn, chúng ta tưởng nhớ những người đã ra đi trước chúng ta, trong đó có những người thân, ông bà tổ tiên. Cầu nguyện cho họ là cách ta tiếp tục sống tình liên đới với những người đã ra đi trước chúng ta.  Chết là quy luật của tự nhiên, ai cũng phải ra đi sớm hay muộn. Sự chết  không trừ một ai, dù già hay trẻ. Chết không phải là hết, nhưng là chuyển sang một trạng thái khác của cuộc sống, sự sống viên mãn, trong đó ta được hợp hoan đoàn tụ bên Chúa. Ngày lễ cầu hồn cho ta nhìn lại mục đích và ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Dâng những nén hương tượng trưng lòng hiếu thảo biết ơn của ta đối với người quá cố và noi theo gương mẫu đức tin mà các ngài đã sống.

Lạy Chúa, trong ngày tưởng nhớ các đẳng linh hồn, xin cho chúng con ý thức rằng thân phận cát bụi của chúng con sẽ trở về bụi cát. Xin giúp chúng con luôn kết hợp với Chúa trong cầu nguyện và sự liên đới với những người đã khuất để ngày sau cũng được đoàn tụ cùng Chúa trên quê trời.

Mai Thanh, MTGGV