Tiến Về Giêrusalem Thiên Quốc

Lc 19: 41- 44

Trên đường tiến về Giêrusalem để bước vào cuộc khổ nạn, Giêsu dừng lại  khóc thương thành Giêrusalem vì thành đã không nhận biết ngày giờ Chúa viếng thăm. Thành sẽ bị quân thù giày đạp và sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, bị chiếm đóng và bị phá hủy bởi đế quốc Babylon  năm 70 AD, sau đó dân bị đi lưu đày bên Babylon. 

 Đền thờ Jerusalem giữ vai trò quan trọng trong đời sống người Do Thái, biểu tượng cho niềm tin của người Do Thái, nơi mà mọi cử hành tôn giáo được tổ chức để thờ phượng Thiên Chúa. Chúa Giêsu khóc thương thành vì dân chúng cứng lòng tin, thờ thần ngoại bang và cuối cùng mất nước đi lưu đày. Hành trình lên Giêrusalem tượng trưng cho hành trình cuộc đời chúng ta trên đường lữ hành về Thiên quốc.  Đền thờ cũng là hình ảnh tượng trưng cho tâm hồn ta. Hãy cẩn thận với mọi quyến luyến của trần gian: tiền tài, và danh vọng vì đó là những thứ đưa ta ra xa với niềm tin vào Chúa. Ngược lại hãy biến chúng thành những phương tiện đưa ta đến gần Chúa hơn.  

Lạy Chúa, trên con đường lữ hành về quê trời, xin giúp con năng đọc lại mục đích của cuộc đời mình để biết quy hướng tất cả về Chúa.

Mai Thanh, MTGGV