Gặp Chúa Trong Cầu Nguyện

Lc 2:36-40

Khi Đức Maria dâng Chúa trong đền thờ theo luật lệ đã ấn định, mọi con trai đầu lòng đều được thánh hiến cho Thiên Chúa. Nữ ngôn sứ Anna là người chưa bao giờ rời khỏi đền thờ, bà đã được diễm phúc trông thấy Hài Nhi và bà đã mở lời nói tiên tri về Hài Nhi cho những người có mặt tại đền thờ về vai trò Messiah của Đức Giêsu. 

Tác giả Luca kể rằng bà Anna chưa bao giờ rời bỏ hội đường và bà đêm ngày ăn chay cầu nguyện. Luca muốn diễn tả sự trung thành với niềm tin của bà Anna,  chưa bao giờ bỏ cuộc khi mong chờ Đấng Messiah như đã được loan báo bở các tiên tri trong Cựu ước. Bà Anna là đại diện cho đức tin truyền thống, một mẫu gương về đời sống cầu nguyện.  Chỉ khi bà trung thành với Lời Chúa và với việc cầu nguyện, bà mới có thể mở miệng nói tiên tri về Đấng Cứu Độ là Hài Nhi nhỏ bé mà bà được diễm phúc gặp gỡ tại đền thờ. Chúng ta cũng được mời gọi noi gương bà Anna gắn bó trung thành với Chúa trong kinh nguyện hằng ngày. Chỉ khi để Chúa chi phối mọi tư tưởng và hành động của ta, ta mới có thể biết rõ căn tính của mình và có đủ sức mạnh và can đảm tuyên xưng Chúa trong hành động của ta. Chỉ trong cầu nguyện, ta được gặp Chúa trong sự bình an sâu thẳm của tâm hồn. Hãy buông bỏ những bận rộn của cuộc sống để tìm gặp Chúa trong sự tĩnh lặng của cầu nguyện, để lòng kề lòng, ta được cảm nếm sự hiện diện ngọt ngào yêu thương của Chúa.

Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu, mỗi lần chúng con cầu nguyện, xin cho chúng con cảm nhận được Chúa. Xin giúp chúng con nhận ra nhu cầu của việc cầu nguyện và trung thành với cầu nguyện mỗi ngày để con được đổi mới.

Mai Thanh, MTGGV