Thứ Năm Tuần III – Mùa Vọng – 16/12/2021

Bài đọc 1 Is 54,1-10

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

1Reo mừng lên, hỡi người phụ nữ son sẻ, không sinh con ;

hãy bật tiếng reo hò mừng vui, hỡi ai chưa một lần chuyển dạ,

vì con của phụ nữ bị bỏ rơi

thì đông hơn con của phụ nữ có chồng – Đức Chúa phán.

2Hãy nới rộng lều ngươi đang ở,

căng các tấm bạt ra, đừng hẹp lòng hẹp dạ.

Nối dây thừng dài thêm, đóng cọc lều cho chắc,

3vì ngươi sẽ tràn ra hai bên tả hữu,

dòng dõi ngươi sẽ thừa kế các dân tộc

và đến ở trong các thành bỏ hoang.

4Đừng sợ chi : ngươi sẽ không phải xấu hổ,

chớ e thẹn : ngươi sẽ không phải nhục nhằn.

Thật vậy, ngươi sẽ quên hết nỗi hổ thẹn tuổi thanh xuân

và không còn nhớ bao nhục nhằn thời goá bụa.

5Quả thế, Đấng cùng ngươi sánh duyên cầm sắt

chính là Đấng đã tác thành ngươi,

tôn danh Người là Đức Chúa các đạo binh ;

Đấng chuộc ngươi về, chính là Đức Thánh của Ít-ra-en,

tước hiệu Người là Thiên Chúa toàn cõi đất.

6Phải, Đức Chúa đã gọi ngươi về,

như người đàn bà bị ruồng bỏ, tâm thần sầu muộn.

“Người vợ cưới lúc thanh xuân, ai mà rẫy cho đành ?”,

Thiên Chúa ngươi phán như vậy.

7Trong một thời gian ngắn, Ta đã ruồng bỏ ngươi,

nhưng vì lòng thương xót vô bờ, Ta sẽ đón ngươi về tái hợp.

8Lúc lửa giận bừng bừng,

Ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi,

nhưng vì tình nghĩa ngàn đời, Ta lại chạnh lòng thương xót,

Đức Chúa, Đấng cứu chuộc ngươi, phán như vậy.

9Ta cũng sẽ làm như thời Nô-ê : lúc đó, Ta đã thề rằng

hồng thuỷ sẽ không tràn ngập mặt đất nữa,

cũng vậy, nay Ta thề

sẽ không còn nổi giận và hăm doạ ngươi đâu.

10Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay,

tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi,

giao ước hoà bình của Ta cũng chẳng chuyển lay,

Đức Chúa là Đấng thương xót ngươi phán như vậy.

Đáp ca Tv 29,2 và 4.5-6.11-12a và 13b (Đ. c.2a)

Đ.Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài,

vì đã thương cứu vớt.

2Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài,

vì đã thương cứu vớt,

không để quân thù đắc chí nhạo cười con.4Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên,

tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.

Đ.Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài,

vì đã thương cứu vớt.

5Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa,

cảm tạ thánh danh Người.6Người nổi giận, giận trong giây lát,

nhưng yêu thương, thương suốt cả đời.

Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống,

hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.

Đ.Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài,

vì đã thương cứu vớt.

11Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con,

lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ.12aKhúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu.13bLạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,

xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.

Đ.Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài,

vì đã thương cứu vớt.

Tung hô Tin Mừng Lc 3,4.6

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Lc 7,24-30

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

24 Khi những người do ông Gio-an sai đến đã ra về, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng : “Anh em đi xem gì trong hoang địa ? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng ? 25 Hẳn là không ! Thế thì anh em đi xem gì ? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng ? Nhưng kẻ áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa thì ở trong cung trong điện. 26 Thế thì anh em đi xem gì ? Một vị ngôn sứ chăng ? Đúng thế đó ; mà tôi nói cho anh em biết : đây còn hơn cả ngôn sứ nữa ! 27 Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng : Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến !

28 “Tôi nói cho anh em biết : trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gio-an ; tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. 29 Nghe ông giảng, toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng Công Chính, và đã chịu phép rửa của ông. 30 Còn những người Pha-ri-sêu và các nhà thông luật thì khước từ ý định của Thiên Chúa về họ, và không chịu phép rửa của ông.”