Thứ Sáu Tuần IV – Mùa Thường Niên – 4/2/2022

Bài đọc 1 Hc 47,2-11

Bài trích sách Huấn ca.

2Như mỡ được tách ra từ hy lễ kỳ an,

vua Đa-vít cũng được chọn giữa hàng con cái Ít-ra-en.

3Ông chơi giỡn với sư tử như với dê tơ,

nô đùa với gấu như với chiên nhỏ.

4Thời niên thiếu, ông đã chẳng giết một tên khổng lồ

mà rửa nhục cho dân, khi vung dây phóng đá

hạ tên Go-li-át ngạo mạn đó sao ?

5Vì ông đã kêu cầu Đức Chúa Tối Cao,

Đấng ban cho ông sức mạnh

để loại trừ một kẻ thạo nghề binh đao

và nâng cao uy thế của dân tộc.

6Bởi thế, ông được tôn vinh vì đã giết mười ngàn tên địch ;

thiên hạ ca tụng ông, trao tặng ông triều thiên vinh hiển

vì Thiên Chúa đã giáng phúc cho ông.

7Ông đã đánh tan địch thù tứ phía,

tận diệt các đối thủ Phi-li-tinh ;

ông đập tan sức mạnh chúng mãi mãi.

8Trong hết mọi việc làm,

ông dùng lời tôn vinh chúc tụng

mà ngợi khen Đấng Thánh Tối Cao ;

với trọn cả tâm tình, ông hát lên những khúc thánh thi

tỏ lòng yêu mến Đấng tạo thành ông.

9Ông cắt đặt ca viên,

để trước bàn thờ, họ hát những bài ca thánh thót.

10Ông tổ chức cho các ngày lễ tăng thêm vẻ huy hoàng,

và sắp xếp cho lễ lạt được hoàn hảo,

để trong những ngày ấy, Danh Thánh được ca khen

và từ sáng sớm, lời chúc tụng vang lên trong đền thánh.

11Đức Chúa đã xoá bỏ tội lỗi của ông

và nâng cao uy thế ông luôn mãi.

Thiên Chúa đã thiết lập với ông một giao ước :

cho vương quyền ông muôn năm tồn tại,

và ban cho ông ngai vinh hiển trong Ít-ra-en.

Đáp ca Tv 17,31.47 và 50.51 (Đ. x. c.47b)

Đ.Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi.

31Đường lối Thiên Chúa quả là toàn thiện,

lời Chúa hứa được chứng nghiệm tỏ tường.

Chính Người là khiên che thuẫn đỡ

cho những ai ẩn náu bên Người.

Đ.Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi.

47Đức Chúa vạn vạn tuế !

Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn.

Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi.50Vì thế giữa muôn dân, con cất lời cảm tạ,

dâng điệu hát cung đàn, ca mừng danh thánh Chúa.

Đ.Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi.

51Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao

cho Đức Vua chính Người đã lập.

Chúa hằng ưu ái Đấng Người đã xức dầu tấn phong,

là Đa-vít cùng dòng dõi đến muôn đời.

Đ.Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi.

Tung hô Tin Mừng x. Lc 8,15

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Mc 6,14-29

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

14 Khi ấy, vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức Giê-su, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói : “Đó là ông Gio-an Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.” 15 Kẻ khác nói : “Đó là ông Ê-li-a.” Kẻ khác nữa lại nói : “Đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ.” 16 Vua Hê-rô-đê nghe thế, liền nói : “Ông Gio-an, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy !”

17 Số là vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê, 18 mà ông Gio-an lại bảo : “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài !” 19 Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết ông, nhưng không được. 20 Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.

21 Một ngày thuận lợi đến : nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê. 22 Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái : “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con.” 23 Vua lại còn thề : “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.” 24 Cô gái đi ra hỏi mẹ : “Con nên xin gì đây ?” Mẹ cô nói : “Đầu Gio-an Tẩy Giả.” 25 Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng : “Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên mâm.” 26 Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. 27 Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, 28 bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. 29 Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.