Thứ Hai Tuần VI – Mùa Thường Niên – Thánh Sy-ri-lô, đan sĩ, và thánh Mê-tô-đi-ô, giám mục – lễ nhớ – 14/2/2022

Bài đọc 1 Gc 1,1-11

Khởi đầu thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ.

1 Tôi là Gia-cô-bê, tôi tớ của Thiên Chúa và của Chúa Giê-su Ki-tô, kính gửi mười hai chi tộc đang sống tản mác khắp nơi. Chúc anh em được an vui mạnh khoẻ !

2 Thưa anh em, anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. 3 Vì như anh em biết : đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. 4 Chớ gì anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó ra bằng những việc hoàn hảo, để anh em nên hoàn hảo, không có chi đáng trách, không thiếu sót điều gì.

5 Nếu ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa, Người sẽ ban cho. Vì Thiên Chúa ban cho mọi người cách rộng rãi, không quở trách. 6 Nhưng người ấy phải cầu xin với lòng tin không chút do dự, vì kẻ do dự thì giống như sóng biển bị gió đẩy lên vật xuống. 7 Người ấy đừng tưởng mình sẽ nhận được cái gì của Chúa : 8 họ là kẻ hai lòng, hay thay đổi trong mọi việc họ làm.

9 Người anh em phận hèn hãy tự hào khi được Chúa nâng lên ; 10 còn người giàu có hãy tự hào khi bị Chúa hạ xuống, vì họ sẽ qua đi như hoa cỏ. 11 Quả thế, mặt trời mọc lên toả ra sức nóng làm cho cỏ khô, khiến hoa rụng xuống, vẻ đẹp tiêu tan. Người giàu có cũng sẽ héo tàn như vậy trong các việc họ làm.

Đáp ca Tv 118,67-68.71-72.75-76 (Đ. c.77a)

Đ.Lạy Chúa, xin chạnh lòng thương cho con được sống.

67Con lầm lạc khi chưa bị khổ,

nhưng giờ đây chú tâm đến lời hứa của Ngài.68Chúa nhân hậu, hay làm ơn làm phúc,

thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

Đ.Lạy Chúa, xin chạnh lòng thương cho con được sống.

71Đau khổ quả là điều hữu ích,

để giúp con học biết thánh chỉ Ngài.72Con coi trọng luật Chúa truyền ban

hơn vàng muôn bạc triệu.

Đ.Lạy Chúa, xin chạnh lòng thương cho con được sống.

75Lạy Chúa, con biết : quyết định của Ngài thật công minh,

Ngài làm con khổ nhục cũng là đúng lý.76Xin Chúa lấy tình thương mà an ủi,

theo lời đã hứa với tôi tớ Ngài đây.

Đ.Lạy Chúa, xin chạnh lòng thương cho con được sống.

Tung hô Tin Mừng Ga 14,6

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Mc 8,11-13

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

11 Khi ấy, những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. 12 Người thở dài não nuột và nói : “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ ? Tôi bảo thật cho các ông biết : thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” 13 Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.