Thứ Bảy Tuần VII – Mùa Phục Sinh – 4/6/2022

Bài đọc 1 Cv 28,16-20.30-31

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

16 Khi chúng tôi vào Rô-ma, ông Phao-lô được phép ở nhà riêng cùng với người lính canh giữ ông.

17 Ba ngày sau, ông mời các thân hào Do-thái đến. Khi họ đã tới đông đủ, ông nói với họ : “Thưa anh em, tôi đây, mặc dầu đã không làm gì chống lại dân ta hay các tục lệ của tổ tiên, tôi đã bị bắt tại Giê-ru-sa-lem và bị nộp vào tay người Rô-ma. 18 Sau khi điều tra, họ muốn thả tôi, vì tôi không có tội gì đáng chết. 19 Nhưng vì người Do-thái chống đối, nên bó buộc tôi phải kháng cáo lên hoàng đế Xê-da ; tuy vậy không phải là tôi muốn tố cáo dân tộc tôi. 20 Đó là lý do khiến tôi xin được gặp và nói chuyện với anh em, bởi chính vì niềm hy vọng của Ít-ra-en mà tôi phải mang xiềng xích này.”

30 Suốt hai năm tròn, ông Phao-lô ở tại nhà ông đã thuê, và tiếp đón tất cả những ai đến với ông. 31 Ông rao giảng Nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giê-su Ki-tô, một cách rất mạnh dạn, không gặp ngăn trở nào.

Đáp ca Tv 10,4.5 và 7 (Đ. x. c.7b)

Đ.Những kẻ sống ngay lành

được chiêm ngưỡng thánh nhan.

4Đức Chúa ngự trong thánh điện,

ngai Đức Chúa đặt trên cõi trời ;

Chúa đưa mắt nhìn, dò xét phàm nhân.

Đ.Những kẻ sống ngay lành

được chiêm ngưỡng thánh nhan.

5Chúa dò xét người lành kẻ dữ,

ghét những ai ưa thích bạo tàn.7Quả thật Chúa là Đấng công chính,

ưa thích điều chính trực ; những kẻ sống ngay lành

được chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

Đ.Những kẻ sống ngay lành

được chiêm ngưỡng thánh nhan.

Tung hô Tin Mừng x. Ga 16,7.13

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Thầy sẽ sai Thần Khí sự thật đến với anh em ; Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Ga 7,37-39

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

37-38 Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ Lều, và là ngày long trọng nhất. Đức Giê-su đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng : “Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống ! Như Kinh Thánh đã nói : Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.” 39 Đức Giê-su muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, vì Đức Giê-su chưa được tôn vinh.