Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh – lễ nhớ – 6/6/2022

Bài đọc 1 St 3,9-15.20

Bài trích sách Sáng thế.

9 Sau khi con người ăn trái cây, Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi : “Ngươi ở đâu ?” 10 Con người thưa : “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.” 11 Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi : “Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng ? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không ?” 12 Con người thưa : “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn.” 13 Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà : “Ngươi đã làm gì thế ?” Người đàn bà thưa : “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn.” 14 Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn :

“Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất

trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú.

Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi.

15Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà,

giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy ;

dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.”

20 Con người đặt tên cho vợ là E-và, vì bà là mẹ của chúng sinh.

Đáp ca Tv 86,1-2.3 và 5.6-7 (Đ. c.3)

Đ.Thành của Thiên Chúa hỡi,

thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành !

1Thành Xi-on được lập trên núi thánh.2Chúa yêu chuộng cửa thành

hơn mọi nhà của dòng họ Gia-cóp.

Đ.Thành của Thiên Chúa hỡi,

thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành !

3Thành của Thiên Chúa hỡi,

thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành !5Nhưng nói về Xi-on, thiên hạ bảo :

“Người người sinh tại đó.”

Chính Đấng Tối Cao đã củng cố thành.

Đ.Thành của Thiên Chúa hỡi,

thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành !

6Chúa ghi vào sổ bộ các dân :

“Kẻ này người nọ đều sinh ra tại đó.”7Và ai nấy múa nhảy hát ca :

“Xi-on hỡi, mọi nguồn gốc của tôi ở nơi thành.”

Đ.Thành của Thiên Chúa hỡi,

thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành !

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Lạy Đức Nữ Trinh diễm phúc,

Đấng đã sinh hạ Chúa Trời.

Lạy Thân Mẫu hồng phúc của Giáo Hội,

Đấng giữ nơi chúng con lửa Thần Khí của Đức Giê-su Ki-tô, Con lòng Mẹ. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Ga 19,25-27

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

25 Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. 26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : “Thưa Bà, đây là con của Bà.” 27 Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.