Chúa Nhật Tuần XXII – Mùa Thường Niên – Năm C – 28/8/2022

Bài đọc 1 | Hc 3,17-18.20.28-29

Bài trích sách Huấn ca.

17Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn,

thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng.

18Càng làm lớn, con càng phải tự hạ,

như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa.

20Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao :

Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường.

28Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa,

vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó.

29Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ,

kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe.

Đáp ca | Tv 67,4-5ac.6-7ab.10-11 (Đ. x. c.11b)

Đ.Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu,

xin ban cho kẻ khó nghèo có chỗ nương thân.

4Những người công chính

múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời,

niềm hoan lạc trào dâng.5acHãy hát mừng Thiên Chúa, đàn ca kính danh Người.

Danh Người là Đức Chúa.

Đ.Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu,

xin ban cho kẻ khó nghèo có chỗ nương thân.

6Cha nuôi dưỡng cô nhi, Đấng đỡ bênh quả phụ,

chính là Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người.7abKẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa,

hạng tù đày, Người trả lại tự do hạnh phúc.

Đ.Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu,

xin ban cho kẻ khó nghèo có chỗ nương thân.

10Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa ân hậu,

gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn mỏi, Ngài đã bổ sức cho.11Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của Ngài đến ở nơi đâu,

Ngài cũng luôn nâng đỡ,

bởi vì Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo.

Đ.Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu,

xin ban cho kẻ khó nghèo có chỗ nương thân.

Bài đọc 2 | Hr 12,18-19.22-24a

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.

18 Thưa anh em, khi tới cùng Thiên Chúa, anh em đã chẳng tới một quả núi sờ thấy được, có lửa đang cháy, mây mù, bóng tối và giông tố, 19 có tiếng kèn vang dậy, và tiếng nói thét gầm, khiến những kẻ nghe phải van xin đừng để lời ấy thốt ra với họ nữa.

22 Nhưng anh em đã tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Giê-ru-sa-lem trên trời, với con số muôn vàn thiên sứ. Anh em đã tới dự hội vui, 23 dự đại hội giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa, là những kẻ đã được ghi tên trên trời. Anh em đã tới cùng Thiên Chúa, Đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện. 24a Anh em đã tới cùng vị Trung Gian giao ước mới là Đức Giê-su.

Tung hô Tin Mừng |  Mt 11,29ab

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Chúa nói : Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.

Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng |  Lc 14,1.7-14

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa : họ cố dò xét Người.

7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này : 8 “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng : ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. 10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói : ‘Xin mời ông bạn lên trên cho.’ Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. 11 Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

12 Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng : “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”