Ngày 6 tháng 8 – Lễ Chúa Hiển Dung – Lễ Kính

Bài đọc 1 Đn 7,9-10.13-14 

Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en.

9Tôi là Đa-ni-en, ban đêm trong một thị kiến,

tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai

và một Đấng Lão Thành an toạ.

Áo Người trắng như tuyết,

tóc trên đầu Người tựa lông chiên tinh tuyền.

Ngai của Người toàn là ngọn lửa,

bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng.

10Từ trước nhan Người, một sông lửa cuồn cuộn chảy ra.

Ngàn ngàn hầu hạ Người,

vạn vạn túc trực trước Thánh Nhan.

Toà bắt đầu xử, sổ sách được mở ra.

13Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa :

có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến.

Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành

và được dẫn đưa tới trình diện.

14Đấng Lão Thành trao cho Người

quyền thống trị, vinh quang và vương vị ;

muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ

đều phải phụng sự Người.

Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu,

không bao giờ mai một ;

vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.

Đáp ca Tv 96,1-2.5-6.9 (Đ. c.1a và 9a)

Đ.Chúa là Vua hiển trị,

là Đấng cao cả trên khắp địa cầu.

1Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên,

vui đi nào, ngàn muôn hải đảo !2Mây u ám bao phủ quanh Người,

bệ ngai rồng là chính trực công minh.

Đ.Chúa là Vua hiển trị,

là Đấng cao cả trên khắp địa cầu.

5Núi tan chảy như sáp, khi diện kiến Thánh Nhan

vị Chúa Tể hoàn cầu.6Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực,

hết mọi dân được thấy vinh quang Người.

Đ.Chúa là Vua hiển trị,

là Đấng cao cả trên khắp địa cầu.

9Chính bởi vì Ngài, muôn lạy Chúa,

là Đấng Cao Cả trên khắp địa cầu,

Ngài trổi vượt chư thần hết thảy.

Đ.Chúa là Vua hiển trị,

là Đấng cao cả trên khắp địa cầu.

Tung hô Tin Mừng Mt 17,5c

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người.

Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Lc 9,28b-36

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

28b Khi ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt ; nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. 33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !” 36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Các môn đệ giữ kín chuyện này, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.