Thứ Ba Tuần XX – Mùa Thường Niên – 16/8/2022

Bài đọc 1 |  Ed 28,1-10

Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en.

1 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng : 2 Hỡi con người, hãy nói với thủ lãnh của Tia : Chúa Thượng là Đức Chúa phán thế này :

Vì ngươi đem lòng tự cao tự đại nên ngươi đã nói :

“Ta là thần, ta ngự trên ngai các thần, giữa trùng dương.”

Ngươi chỉ là người, chứ không phải là thần

mà lại dám cho mình ngang hàng với thần thánh.

3Này, ngươi khôn ngoan hơn Đa-ni-ên !

Không bí mật nào giấu được ngươi.

4Nhờ khôn ngoan hiểu biết,

ngươi đã làm ra của cải

và thu tích vàng bạc trong kho.

5Vì ngươi rất khôn ngoan và có tài buôn bán,

nên của cải ngươi đã tăng lên,

và ngươi sinh lòng tự cao vì lắm của.

6Bởi vậy, Chúa Thượng là Đức Chúa phán thế này :

Vì ngươi dám cho mình ngang hàng với thần thánh,

7nên, này Ta sẽ đưa

những người ngoại bang hung dữ nhất trong các dân tộc

đến đánh phá ngươi.

Chúng sẽ tuốt gươm đối lại sự khôn ngoan tuyệt vời của ngươi,

làm cho vẻ huy hoàng của ngươi ra ô trọc.

8Chúng sẽ xô ngươi xuống hố,

và ngươi sẽ chết thê thảm giữa trùng dương.

9Trước mặt những kẻ sắp giết ngươi đó,

liệu ngươi còn nói được : “Ta là thần” nữa chăng,

đang khi ở trong tay những kẻ sắp đâm ngươi

ngươi chỉ là người chứ không phải là thần thánh ?

10Ngươi sẽ chết như những kẻ không cắt bì,

bởi tay quân ngoại bang, vì Ta đây, Ta đã phán,

sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng.

Đáp ca | Đnl 32,26-27a.27bcd-28.30.35cd-36ab (Đ. c.39c)

Đ.Chúa phán : Ta cầm quyền sinh tử.

26Ta đã phán : Ta sẽ đập chúng tan tành,

làm cho loài người chẳng còn ai nhớ tới,27anếu như Ta không sợ kẻ thù xúc phạm.

Đ.Chúa phán : Ta cầm quyền sinh tử.

27bcdĐối thủ chúng chớ có hiểu lầm

mà nói rằng : ‘Chúng ta cao tay hơn,

tất cả điều đó, đâu phải là Đức Chúa đã làm.’28Quả thế, chúng là một dân tộc phán đoán sai lạc,

thiếu hẳn trí thông minh.

Đ.Chúa phán : Ta cầm quyền sinh tử.

30Làm sao một người đuổi được một ngàn người,

và hai người khiến mười ngàn người trốn chạy,

nếu không phải vì Núi Đá của chúng đã bán chúng đi,

và Đức Chúa đã nộp chúng rồi ?

Đ.Chúa phán : Ta cầm quyền sinh tử.

35cdNgày chúng lâm nạn đã gần,

và vận hạn chúng đang sầm sập tới.36abĐức Chúa sẽ xét xử cho thần dân,

sẽ dủ lòng thương hàng tôi tớ.

Đ.Chúa phán : Ta cầm quyền sinh tử.

Tung hô Tin Mừng | 2 Cr 8,9

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có.

 Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng | Mt 19,23-30

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. 24 Thầy còn nói cho anh em biết : con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” 25 Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói : “Thế thì ai có thể được cứu ?” 26 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói : “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được.”

27 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người : “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì ?” 28 Đức Giê-su đáp : “Thầy bảo thật anh em : anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en. 29 Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.

30 “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”