Thứ Ba Tuần XXVI – Mùa Thường Niên – Thánh Vinh-sơn Phao-lô, linh mục, lễ nhớ -29/9/2022

Bài đọc 1 | G 3,1-3.11-17.20-23

Bài trích sách Gióp.

1 Bấy giờ, ông Gióp mở miệng nguyền rủa ngày ông chào đời. 2 Ông Gióp lên tiếng nói :

3Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời,
cũng như đêm đã báo :
“Đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi !”
11Sao tôi không chết đi lúc vừa mới chào đời,
không tắt thở ngay khi lọt lòng mẹ ?
12Sao lại có hai đầu gối đỡ lấy tôi,
có đôi vú cho tôi bú mớm ?
13Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã nằm xuống yên hàn,
đã an giấc nghỉ ngơi
14cùng các bậc vương hầu khanh tướng
đã xây lăng xây mộ cho mình,
15hay những bậc thủ lãnh vàng bạc chất đầy nhà.
16Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã không hiện hữu,
khác nào thai nhi chết yểu bị đem chôn,
hay trẻ sơ sinh không nhìn thấy ánh sáng.
17Tại đó, kẻ hung tàn không còn quấy phá nữa,
cũng tại đó người kiệt sức lại được nghỉ ngơi.
20Sao Người lại ban ánh sáng cho kẻ khốn cùng,
ban sự sống cho ai nuốt cay ngậm đắng ?
21Họ là những người mong chết mà không được,
tìm cái chết hơn cả tìm kho báu.
22Họ phấn khởi mừng vui, hân hoan vì tìm thấy phần mộ.
23Sao lại ban ánh sáng và sự sống
cho kẻ chẳng biết mình đi đâu,
cho kẻ bị Thiên Chúa giam hãm tư bề ?

Đáp ca | Tv 87,2-3.4-5.6.7-8 (Đ. c.3a)

Đ.Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài.

2Lạy Chúa là Thiên Chúa cứu độ con,
trước Thánh Nhan, đêm ngày con kêu cứu.3Nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài,
xin lắng nghe tiếng lòng thổn thức.

Đ.Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài.

4Vì hồn con ngập tràn đau khổ,
mạng sống con âm phủ gần kề,5thân kể như đã vào phần mộ,
ví tựa người kiệt sức còn chi !

Đ.Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài.

6Con nằm đây giữa bao người chết,
như các tử thi vùi trong mồ mả
đã bị Chúa quên đi, và không được tay Ngài săn sóc.

Đ.Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài.

7Chúa hạ con xuống tận đáy huyệt sâu,
giữa chốn tối tăm, giữa lòng vực thẳm.8Cơn giận Chúa đè nặng thân con
như sóng cồn xô đẩy dập vùi.

Đ.Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài.

Tung hô Tin Mừng | Mc 10,45b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.

Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng | Lc 9,51-56

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. 52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. 53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. 54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng : “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không ?” 55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.