Thứ Ba Tuần XXVIII – Mùa Thường Niên -Thánh giáo hoàng Gio-an XXIII – 11/10/2022

Bài đọc 1 Gl 5,1-6

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát.

1 Thưa anh em, chính để chúng ta được tự do mà Đức Ki-tô đã giải thoát chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. 2 Phải, tôi đây, Phao-lô, tôi nói cho anh em biết : anh em mà chịu phép cắt bì thì Đức Ki-tô sẽ không có ích gì cho anh em. 3 Một lần nữa, tôi xin khẳng định với bất cứ ai chịu phép cắt bì là : người ấy buộc phải giữ trọn vẹn Lề Luật. 4 Anh em mà tìm sự công chính trong Lề Luật, là anh em đoạn tuyệt với Đức Ki-tô và mất hết ân sủng. 5 Còn chúng tôi thì nhờ Thần Khí và dựa vào đức tin mà vững lòng chờ đợi được nên công chính như chúng tôi hy vọng. 6 Quả thật, trong Đức Ki-tô Giê-su, cắt bì hay không cắt bì đều không có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái.

Đáp ca Tv 118,41 và 43.44-45.47-48 (Đ. c.41a)

Đ.Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa.

41Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa,
và ơn cứu độ, theo lời hứa của Ngài.43Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý,
vì quyết định của Ngài, con vẫn cậy trông.

Đ.Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa.

44Luật pháp Ngài, con nguyện hằng tuân giữ
tới muôn thuở muôn đời.45Con thảnh thơi tiến bước,
vì huấn lệnh của Ngài, con mải miết dõi theo.

Đ.Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa.

47Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài
và hết lòng yêu mến.48Mệnh lệnh Ngài, con giơ tay đón nhận,
thánh chỉ Ngài, con sẽ gẫm suy.

Đ.Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa.

Tung hô Tin Mừng Hr 4,12

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng Người.

Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Lc 11,37-41

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

37 Khi ấy, Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. 38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. 39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng : “Này, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. 40 Thật là ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao ? 41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”